Go to Top

Nepovratna sredstva: razvojni projekti

Vse prijave za nepovratna sredstva so pravzaprav prijave projektov. Te pa za potrebe razpisov na grobo delimo na razvojne projekte, naložbene projekte, projekte zaposlovanja ali izobraževanja kadrov in projekte za internacionalizacijo poslovanja. Tokrat si bomo pobliže ogledali, kakšni razvojni projekti so najbolj primerni za pridobitev nepovratnih sredstev.

>>> Bo vaša poslovna ideja uspešna? Preden poskrbite za ustanovitev podjetja in idejo realizirate, obiščite naše brezplačno izobraževanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja. Dobili boste veliko koristnih informacij! 

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Razvojni projekti in nepovratna sredstva

Pod razvojne projekte štejemo razvoj novih ali bistveno izboljšanih produktov, storitev ali procesov. Ključna načela, na katerih gradijo uspešni razvojni projekti:

  • Inovativnost;
  • Tržni potencial;
  • Okoljski in družbeni učinki;

Ta načela niso samo logična za razvojne projekte, pač pa jih močno zagovarja (in zelo ceni) tudi Evropska unija. In ker velika večina denarja za nepovratna sredstva pride iz EU, je smiselno, da jo tudi upoštevamo.

Načela, ki jih je treba upoštevati

1) Inovativnost

Še v prejšnjem, 7. okvirnem programu, so bile raziskave bolj cenjene od razvoja. Tako so veliko večino razvojnih sredstev pobirali raziskovalni inštituti, univerze, skratka raziskovalna sfera. V Obzorju 2020 je primat prevzela inovativnost in predvsem aplikativna raba. Ni več tako pomembno, da je vaša inovacija zasnovana na najnaprednejši tehnologiji (čeprav pomaga), pač pa je ključno, kako uporabna je.

2) Tržni potencial

nepovratna sredstvaTo nas pripelje do tržnega potenciala vašega produkta, storitve ali procesa. Rezultat vašega projekta mora biti primeren vsaj za evropski trg (raje globalen), zelo pa vam bo koristilo – posebej na nacionalnih razpisih – če bo s ključnih tehnoloških področjih, identificiranih v Strategiji pametne specializacije. Pravzaprav se boste za nacionalna razvojna sredstva težko potegovali, če vaš projekt ne bo z enega od teh področij.

3) Okoljski in družbeni učinki

To je pa tisti bonus, ki prinaša prepotrebne dodatne točke na razpisih. Če ima vaš projekt pozitiven vpliv na okolje, recimo izboljšuje energetsko učinkovitost ali zmanjšuje emisije, lahko to pri odločanju za sofinanciranje prevesi tehtnico na vašo stran. Enako velja za pozitivne družbene učinke, med katere prištevamo vse mogoče od boljše kakovosti življenja, večje varnosti in dostopnosti do storitev, do izboljšanja uporabniške izkušnje. Praktično vse, s čimer vaš projekt blagodejno vpliva na družbo.

Na katere razpise prijaviti projekt?

Nacionalni razpisi

Zdaj je treba premisliti, kam lahko prijavimo takšne projekte. V zadnjih letih se razvoj in raziskave zelo spodbujajo. Nepovratna sredstva za razvojne projekte lahko pridobimo tako na nacionalni kot na regionalni in evropski ravni; lažje je zagotovo na nacionalni ravni. Med najbolj primernimi so razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), agencije Spirit in Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). MGRT in Spirit objavljata razpise, ki so pretežno namenjeni gospodarskemu sektorju, razpisi MIZŠ in ARRS pa bolj akademski in raziskovalni sferi. Napoved letošnjih razpisov za nepovratna sredstva na področju raziskav in razvoja si lahko ogledate na spletni strani MGRT.

>>> Podjetniki, spoznajte vse vaše obveznosti na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj!

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Evropski razpisi

Na evropski ravni je možnosti precej več. Prva je zagotovo Obzorje 2020, glavni evropski finančni mehanizem za razvoj in raziskave. Pomemben dejavnik je tudi vsebina vašega projekta. Če gre za reševanje okoljskih težav, je primeren program Life. Če gre za socialne inovacije, program EASI. Izobraževanje je v domeni programa Erasmus+, kultura pa Creative Europe. Vsi ti programi delijo nepovratna sredstva, vendar, razen Obzorja 2020, cilj nobenega od teh programov ni izključno razvoj produkta ali storitve, zato bo treba projektu dodati še druge aktivnosti (recimo diseminacijo, pilotne teste, usposabljanje, ozaveščanje, povezovanje deležnikov, prenos znanja in podobno).

>>> Ne spreglejte: Postopek prijave projekta na razpis v 10 korakih!

Regionalni razpisi

Na regionalni ravni so zanimivi predvsem programi Interreg – teh je kar nekaj: Central Europe, Alpine space, Europe, Mediteran, Danube in Adrion. Nato pa imamo še bilateralne regionalne programe, torej posamezna sodelovanja med Slovenijo in vsako obmejno državo (Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko). Treba pa je biti pozoren, saj niso vsi programi namenjeni izključno razvojnim projektom; so pa ti lahko del širše zastavljenih projektov. Dejansko so to izjemno zaželena nepovratna sredstva, ker je odstotek financiranja zelo visok (običajno 85 %, medtem ko je pri evropskih in nacionalnih programih največ 70 %).

Kot vidimo, je priložnosti za sofinanciranje razvojnih projektov res precej, čeprav drži, da so nepovratna sredstva dokaj omejena. Je pa zelo številčna tudi konkurenca, zato uspejo res le najboljši projekti. Prav vsi pa upoštevajo zgoraj zapisana načela. Vgradite jih v svoj projekt že ob zasnovi, pa bodo vaše možnosti precej večje.

Avtor besedila je Uroš Malbašić, DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja