Go to Top

Ne pozabite na oddajo bilance, rok se izteka!

Podjetniki so zavezani k oddaji letnega poročila, ta rok se izteče čez dober mesec dni.

Po Zakonu o gospodarskih družbah morajo gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki na Ajpes predložiti letna poročila za javno objavo in za državno statistiko. Za slednjo morajo gospodarske družbe ter srednji in veliki podjetniki podatke oddati izpostavi Ajpesa do zadnjega dne marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Enak rok, torej v treh mesecih po koncu poslovnega leta, velja za majhne gospodarske družbe, osebne družbe in samostojne podjetnike.

Ne pozabite na oddajo bilance, rok se izteka!Letno poročilo sestavlja poslovno in obvezno računovodsko poročilo. Poslovni del med drugim obsega uvodno predstavitev, dosežke podjetja, vizijo, strategijo, informacije o marketingu, analizi upravljanja, poročilo o kapitalu, organizacijsko strukturo, …

V računovodski del morajo podjetniki predložiti bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala. Oddaja poročila prinaša tudi stroške, koliko ti znašajo, si preberite tukaj

Podjetnik se lahko odloči, da bo letni izkaz poslovanja pripravil sam ali pa mu bodo pri tem na pomoč priskočili strokovnjaki. S koristnimi nasveti vam lahko pomaga naša ekipa visoko usposobljenih in izkušenih računovodskih strokovnjakov.

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja