Go to Top

Vse o nadomestilu za čas bolniške odsotnosti

Novi Zakon o delovnih razmerjih, ki je bil sprejet 12.4.2013, je uredil tudi primere, ko delodajalec delavcem ne izplača nadomestil plač za čas bolniške odsotnosti v zakonsko oziroma pogodbeno določenem roku in se izplačujejo v breme zdravstvenega zavarovanja za delavce, ki so zaradi bolezni ali poškodbe odsotni dlje kot 30 dni.

Ureditev  se uporablja od 12.7.2013 dalje in določa, da v primerih, ko delodajalec delavcem ne izplača plač in nadomestil plač v zakonsko določenem oziroma pogodbeno dogovorjenem roku, ZZZS izplača neposredno delavcu zapadlo neizplačano nadomestilo plače.

135328_179894_img158ZZZS izvede izplačilo na podlagi zahteve delodajalca, ki jo mora vložiti v osmih dneh po preteku meseca, v katerem je nadomestilo plače zapadlo v plačilo. Delodajalec mora zahtevku priložiti pisni obračun delodajalca, iz katerega so razvidni podatki o zapadlem neizplačanem nadomestilu plače in izjava delodajalca, da delavcu ni izplačal nadomestila plače v zakonsko določenem oziroma pogodbeno dogovorjenem roku.

ZZZS lahko izplača plačilo tudi na podlagi zahteve delavca, ki jo delavec lahko vloži, če v osemdnevnem roku ne prejme pisnega obvestila delodajalca o njeni vložitvi. Delavca mora zahtevi priložiti pisni obračun delodajalca, iz katerega so razvidni podatki o zapadlem neizplačanem nadomestilu plače.

Če je delavec že dobil delno ali v celoti poravnano terjatev, izgubi pravico do neposrednega izplačila celotnega oziroma ustreznega dela s strani ZZZS.

Kršitve pri (ne)izplačilu se kaznujejo z globo

V primeru, ko delodajalec ne zagotovi nadomestila plače (kot ga določa 137. člen Zakona o delovnih razmerjih, Uradni list RS št. 21/2013, v nad.: ZDR-1), se to opredeli kot prekršek (29. točka prvega odstavka 217. člena ZDR-1). Za navedeni prekršek je za delodajalca zagrožena globa v višini od 3.000 do 20.000 eurov, oziroma od 1.500 do 8.000 eurov za manjšega delodajalca in od 450 do 1.200 eurov za delodajalca posameznika. Za odgovorno osebo delodajalca je zagrožena globa od 450 do 2.000 eurov.

Delovni inšpektorat delodajalca sicer ne more prisiliti k plačilu, razen, da mu izda globo. Zato delavcem svetujejo, da se v primeru neizplačila pri ZZZS uveljavijo pravico do neposrednega izplačila nadomestila plače.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: WWW.ID.GOV.SI

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja