Go to Top

Načrt za tesnejšo unijo

Načrt predstavlja oblikovanje popolne ekonomske, monetarne, fiskalne in politične povezave.Odkar se je začela gospodarska kriza v območju evra, je Evropska unija sprejela že več ukrepov za okrepitev ekonomskih in monetarnih vezi med državami članicami. Vlade držav EU lahko s tesnejšim sodelovanjem lažje uskladijo ukrepe v zvezi z najpomembnejšimi ekonomskimi izzivi EU in podprejo prizadevanja EU za večjo gospodarsko rast in nova delovna mesta.

Evropska komisija je zato predlagala sveženj 6 uredb EU za izboljšanje spremljanja in nadzora nad proračunom in javnim dolgom držav članic. S preostalimi ukrepi želi okrepiti nadzor nad državami evrskega območja, ki imajo prevelik javnofinančni primanjkljaj.

Evropski voditelji so se oktobra 2012 zavzeli za oblikovanje predlogov za vzpostavitev bančne, fiskalne, gospodarske in politične unije.

Komisija je zdaj pripravila podroben načrt, v katerem je opredelila ukrepe za dosego teh ciljev. Evropska unija mora v naslednjih 18 mesecih:

  • izvesti že dogovorjene reforme (oziroma ki so v postopku sprejemanja) za boljše gospodarsko in proračunsko upravljanje,
  • sprejeti skupna pravila posredovanja, kadar banke zaidejo v finančne težave – s tem bi dopolnili predloge v zvezi z nadzorom nad bankami,
  • potrditi proračun EU za obdobje 2014–2020 – ko bo proračun potrjen, bo treba določiti posebna proračunska sredstva za pomoč državam pri dokončanju gospodarskih regorm.

Evropska unija bi morala v naslednjih 5 letih še dodatno uskladiti davčne politike in politike zaposlovanja. Določiti bi morala skupna proračunska sredstva za države evrskega območja, ki jih je prizadela gospodarska kriza.

Poleg teh proračunskih sredstev bi lahko ustanovili sklad za odkup dolgov, ki bi državam pomagal zmanjšati njihov javni dolg na vzdržno raven. Države, ki bi prejele sredstva iz sklada, bi morale izpolnjevati stroge pogoje. Države območja evra bi lahko tudi skupaj izdajale evroobveznice, s katerimi bi zbrale denar na kapitalskih trgih.

Po tem petletnem obdobju bi države EU lahko uvedle nove ukrepe za vzpostavitev popolne bančne, fiskalne in gospodarske unije ter postopno oblikovanje politične unije. Za nekatere ukrepe bi bilo treba spremeniti pogodbe EU in okrepiti demokratično odgovornost.

Voditelji EU bodo o načrtu Komisije za vzpostavitev tesnejše unije razpravljali na zasedanju Evropskega sveta 13. in 14. decembra.

Komisija je poleg načrta pripravila tudi sporočilo o letnem pregledu rasti za leto 2013. S tem pregledom je začela evropski semester, šestmesečno obdobje, v katerem države EU sodelujejo pri usklajevanju gospodarske in proračunske politike.

Vir: Evropska komisija

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja