Go to Top

Krovstvo, postavljanje streh in ostrešij, kot podjetniška dejavnost vašega s.p.-ja

Krovstvo, postavljanje streh in ostrešij, kot podjetniška dejavnost vašega s.p.-ja - Data d.o.o.

 

Krovstvo, postavljanje streh in ostrešij, je sicer bolj sezonsko delo, a predstavlja tudi dober potencialen zaslužek za nekoga, ki bi si želel zadeve lotiti na bolj podjeten način. Bližajo se nam toplejši meseci in marsikdo upa, da bo obnovil, dokončal ali izgradil svoj dom.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Več informacij

Temu pritrjuje tudi statistični urad, ki je v letih 2015 in 2016 beležil rast prodaje nepremičnin. Zato je smiselno, da si podrobneje pogledamo dejavnosti, ki sodijo med gradbene. Krovstvo je tako med pomembnejšimi, kljub temu da je tudi med bolj sezonskimi od njih.

Krovstvo, postavljanje streh in ostrešij, so dela, ki jih lahko opravlja podjetje, ki se ukvarja z zaključnimi oziroma specializiranimi gradbenimi deli. Iz pravnega vidika lahko krovstvo opravlja samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo ali kakšna druga oblika. Skupno podjetjem, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, pa je, da se ukvarjajo s postavljanjem ostrešij, postavljanjem žlebov, snegolovov ter ostalimi krovskimi deli.

Prijava na izobraževanje

Krovstvo in zahtevana izobrazba

Krovstvo je obrtna dejavnost, zato je regulirana in za njeno opravljanje se zahteva ustrezna poklicna usposobljenost. Krovstvo in postavljanje ostrešij zahteva najmanj srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri. V kolikor podjetnik oziroma nosilec dejavnosti tega pogoja ne izpolnjuje, mora zaposliti osebo, ki zahtevano izobrazbo ima.

Izvajalec in odgovorni vodja

Ko gre za gradnjo objektov, mora izvajalec imenovati odgovornega vodjo, zato krovstvo ni nobena izjema. Izvajalci morajo zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO (strokovni izpit in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS oz. ZAPS).

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del imenovati odgovornega vodjo, v primeru zahtevnih objektov – odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne objekte, oziroma odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.

krovstvo

Odgovorni vodja del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Pooblastila teh vodij so omejena na dela po posameznih strokovnih področjih. Poleg predpisanih pogojev mora odgovorni vodja biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije (IZS). To izkazuje med drugimi tudi z enotnim žigom, identifikacijsko številko in označbo. Predpisani pogoji obsegajo tako dokončano izobrazbo kot tudi delovne izkušnje. Opravljen mora imeti tudi osnovni strokovni izpit pri Inženirski zbornici Slovenije.

V določenih primerih lahko naloge odgovornega vodje posameznih del opravljajo tudi osebe z mojstrskim izpitom ali delovodskim (z nazivom gradbeni delovodja/gradbena delovodkinja), a morajo pri tem imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj.

Vodja lahko opravlja delovodski izpit pri pristojni gospodarski zbornici, medtem ko mojstrski izpit opravlja pri pristojni obrtni zbornici.

Prijava na izobraževanje

Krovstvo in zavarovanje odgovornosti za škodo

Zaradi same narave dela, krovstvo zahteva tudi zavarovanje odgovornosti za škodo. Zavarovanje odgovornosti za škodo morajo imeti urejeno tako projektant, izvajalec, nadzornik kot tudi revident. To mora biti urejeno že pred izvajanjem, kot tudi ves čas izvajanja dejavnosti. Sklenjena zavarovalna polica mora kriti višino zavarovalne vsote najmanj 41.000 evrov (ZGO-1F) in je lahko sklenjena tudi izven Republike Slovenije, pod pogojem, da krije škodo tudi v Republiki Sloveniji.

Krovstvo in zdravniški pregled, varstvo pri delu in ocena tveganja za zaposlene

Pred nastopom na delo mora delodajalec poslati delavca na zdravniški pregled in usposabljanje iz varstva pri delu. Prijavo novega zaposlenega lahko uredite na VEM točki. Več o tem smo že pisali v članku »Prijavo v zavarovanje novega sodelavca uredite na VEM točki«. Izobraževanje iz varstva in zdravja pri delu nudimo tudi na Dati. Preverite razpisane termine.

Prijava na izobraževanje

Oceno tveganja pa morajo oceniti tudi samozaposlene osebe, prav tako morajo izdelati pisno izjavo o varnosti s potrebnimi ukrepi, v kolikor iz njihove dejavnosti izhajajo nevarnosti.

V kolikor imate dodatna vprašanja glede podjetniških dejavnosti in njihove registracije, se lahko obrnete na referente Datine VEM točke, ki je ena najuspešnejših v Sloveniji. Pokličite na 01 600 1530, ali pišite na data@data.si

DATA d.o.o

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja