Go to Top

Katere davčne olajšave lahko uveljavljate pri davčnem obračunu?

Rok za oddajo obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2014, ki ga mora zavezanec za davek predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki, je najpozneje 31. marec tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

Katere davčne olajšave lahko uveljavlja davčni zavezanec?

Zavezanec lahko uveljavlja davčne olajšave največ v višini davčne osnove. V kolikor zavezanec v svojih poslovnih knjigah izkazuje izgubo, davčnih olajšav ni možno uveljavljati (nekatere pa lahko prenese v naslednja davčna obdobja).

Mogoče je uveljavljanje davčnih olajšav za:

  • vlaganja v raziskave in razvoj,
  • vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva (investicijska olajšava),
  • donacije,
  • zaposlovanje,
  • in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v višini 100 % za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in za nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Morebitni neizkoriščeni del davčne olajšave lahko zavezanec uveljavlja naslednjih 5 let. Če so vlaganja v raziskave in razvoj nepovratno financirana iz sredstev proračuna RS oziroma proračuna EU, olajšave ni možno uveljavljati.

Investicijska olajšava
Katere davčne olajšave lahko uveljavljate pri obračunu DDPO (davek od dohodkov pravnih oseb)?Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 % investiranega zneska v (določeno) opremo in v neopredmetena sredstva.

Vendar pazite; če zavezanec proda ali odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo, prej kot v 3 letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od 3 let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo.

Olajšava za donacije
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. Olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju. Več o donacijah kot davčni olajšavi si lahko preberete tukaj.

Olajšava za zaposlovanje
Zavezanec lahko uveljavlja olajšave za zaposlovanje invalidov, vajencev, dijakov ali študentov po učni pogodbi in za osebe mlajših od 26 let  ali starejše od 55 let. Več preberite tukaj.

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Zavezanec delodajalec lahko uveljavlja olajšavo v višini plačanih premij (delno ali v celoti), vendar največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca in ne več kot 2.819,09 € letno.

Imate dodatna vprašanja na področju davčne zakonodaje? Brez skrbi, naši svetovalci z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo pomagali po svojih najboljših močeh. Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pošljite e-mail na data@data.si.

Pripravili: Anja Grahek in Sabina Dimnik, DATA d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja