Go to Top

Katera poročila mora oddati podjetnik?

V množici obveznosti, ki jih imate kot podjetnik, je tudi oddaja različnih poročil. Za vas smo zbrali seznam poročil, ki jih morate izpolnjevati tako na mesečni kot letni ravni. Poročila lahko oddaja podjetnik sam ali pa njegovo računovodstvo.

1. Medletna poročila

  • Mesečni ali trimesečni obračuni DDV

Obračun DDVja oddajate zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Obračun oddajajo tisti poslovni subjekti, ki so vpisani v register zavezancev za DDV.

  • Rekapitulacijsko poročilo – kot priloga DDV-0 oz. obračuna DDV za mesečne zavezance (v primeru oddaje Rekapitulacijskega poročila je potrebno oddati DDV-O in RP kot prilogo do 20. v mesecu za pretekli mesec).

Podjetniki to poročilo oddajajo v drugem mesecu za preteklo trimesečje. Poročilo izpolnjujejo tisti poslovni subjekti, ki so v določenem davčnem obdobju opravili dobave blaga v drugo državo članico EU ali so bili udeleženi v tristranskih poslih pri pretoku blaga znotraj EU (dobava blaga pomeni → prodaja blaga).

  • Obrazci REK-1 in iREK

Oddajate na dan posameznega izplačila. Oddajate tisti poslovni subjekti ki izplačujete prejemke fizičnim osebam: plače regresi nagrade… zaposlenim delavcem ali izplačujete nagrade po pogodbah o poslovodenju (individualnih) ali izplačujete dohodke na podlagi pogodbe o delu.

  • Obrazci REK-2

Oddajate na dan posameznega izplačila. Oddajate tisti poslovni subjekti, ki izplačujete prejemke fizičnim osebam: najemnineavtorski honorarji, izplačila »normirancem«, poklicnim športnikom, kulturnikom, novinarjem…; izplačila obresti po posojilnih pogodbah in izplačila dividend/dobička.

  • Obrazca OPSVZ in OPSV

Oba obrazca se oddajata 15. v mesecu, taisti dan pa se tudi oddajajo plačila. OPSVZ velja za samostojne podjetnike, OPSVL pa za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

  • Mesečno Intrastat

Oddajate od 01. do 15. v mesecu za pretekli mesec. Oddajate tisti poslovni subjekti, ki presežete vključitveni prag, ki znaša za odpreme blaga (prodajo) 200.000 00 € ali za prejeme blaga (nakup) 85.000 00 € ali če trguje z blagom izven EU.

2. Letna poročila

  • FURS

Pošiljanje podatkov o prejemkih fizičnih oseb-dohodnina – 31.01. za preteklo leto

Davčni obračun-obdavčljivi dobiček – 31.03. za preteklo leto

  • AJPES

Objava letnih računovodskih izkazov s pojasnili – 31.03. za preteklo leto

  • ZPIZ

Prijava plačanih prispevkov in delovne dobe zaposlenih – 30.04. za preteklo leto

3. Posebnosti:

  • Poročila Banki Slovenije

Poročila, ki jih podjetnik oddaja na BS, so odvisna od dejavnosti podjetja.

 

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja