Go to Top

Kako si s.p. določi višino prispevkov?

Način določitve višine prispevkov samostojnega podjetnika ni preprost.

Kako si izračuna prispevke samostojni podjetnik, ki ima “polni s.p.”?

Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače. V prihodnjih letih se osnova določi glede na uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu in sicer katero zavarovalno osnovo uporabite ugotovite tako, da znesku iz zap. 9 davčnega obračuna prištejete obračunane prispevke za socialno varnost (poenostavljeno povedano: doseženemu dobičku iz preteklega leta se prištejejo vsi obračunani prispevki za obvezna socialna zavarovanja) ter  dobljeni znesek znižate za 28 % (velja za leto 2015). Zapisano pomeni, da ima vsak posameznik individualno določeno višino prispevkov. Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo dobiček na osnovi normiranih odhodkov, se za določitev razreda za plačevanje prispevkov uporabi enaka metoda.

Tako določena zavarovalna osnova velja dokler podjetnik ne odda novega davčnega obračuna. V primeru, da je doseženi dobiček enak nič ali negativen (izguba) pomeni, da je osnova za določitev osnove enaka znesku obračunanih prispevkov za siocialno varnost. Za mesec januar 2015 je  minimalna zavarovalna osnova 831,77 € bruto, kar pomeni, da znašajo minimalni prispevki za obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene 326,47 € mesečno. Najvišja zavarovalna osnova za zavarovance je 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS preračunane na mesec, kar znaša 5.390,87 € za leto 2015 oz. prispevki v znesku 2.059,31€.

Pri obračunu prispevkov za socialno varnost je potrebno upoštevati tudi novo zakonodajo, ki določa;

Najnižja osnova za prispevke za samozaposlene osebe znaša:

    • v letu 2015: znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
    • v letu 2016: 56 % PP,
    • v letu 2017: 58 % PP,
    • v letu 2018: 60 % PP.

Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje ne more biti nižja kot 60 % povprečne letne plače.

V kolikor zasebnik ni posloval celotno prvo leto mora za določitev višine prispevkov v drugem  letu poslovanja,vsoto (zneski iz zap. 9 davčnega obračuna + obračunani prispevki za socialno varnost) preračunati na letno raven:

Primer: Zasebnik je v letu 2014 posloval le tri mesece, imel 3.000 € dobička (znesek vpisan v zap. 9. davčnega obračuna), ter imel v letu 2014 obračunanih 950,58 €.

3.000 € + 950,58 = 3.950,58     3.950,58*0,72/3=  948,14€ ,

Kar pomeni, da je njegovo osnova za leto 2015 948,14 €, višina mesečnih prispevkov za socialno varnost pa 38,2% tega zneska oz. 362,19 €.

Število mesecev poslovanja se določi tako, da v primeru, če je podjetnik v mesecu ko je začel s poslovanjem, posloval več kot 15 dni se šteje cel mesec, v nasprotnem primeru se prvi mesec poslovanja ne šteje.

POMEMBNO !

Nova razvrstitev v zavarovalno osnovo se določi za mesec po mesecu, ko je bil davčni upravi RS oddan davčni obračun. Ker bo večina davčnih obračunov oddana v mesecu marcu 2015, se nova razvrstitev upošteva pri obračunu prispevkov za mesec april 2015 (rok plačila 15.05.2015).

Vrste prispevkov, ki jih mora zasebnik plačevati:

Prispevki, ki jih podjetnik plačuje, so: Iz BOD na BOD Znesek (min. osnova)
1.Prispevek ZPIZ(od54% PP) 15,50% 8,85% 202,53€
2.Prispevek za ZZ(od 60% PP) 6,36% 6,56% +0,53% 124,30€
3.Prispevek za zaposlovanje(od54% PP) 0,14% 0,06% 1,66€
4.Prispevek za starš. Varstvo(od54% PP) 0,10% 0,10% 1,66€
SKUPAJ 22,10% 16,10% 330,15€

Kakšne prispevke plačujejo popoldanski s.p. (pavšalisti)?

Pavšalni prispevek za PIZ (za invalidnost, telesno okvaro, smrt, poškodbe pri delu )od maja 2014  znašajo 31,85€. Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen od januarja 2015  znašajo  32,72 EUR., skupaj torej 64,57 EUR.

Samostojni podjetnik mora ne glede na obliko (polni ali popoldanski s.p.) plačati prispevke vsak mesec (ne glede na to ali je tisti mesec kaj zaslužil ali ne) do 15. v mesecu za pretekli mesec. Višina prispevkov se spreminja in usklajuje z inflacijo, zato vam svetujemo, da to skrbno spremljate. V primeru spremembe statusa samostojnega podjetnika iz popoldanskega v polni s.p., se mu v tistem koledarskem letu obračunavajo prispevki za obvezna socialna zavarovanja od minimalne plač.

V kolikor potrebujete pomoč strokovnega računovodje, nas pokličite na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si. Več o naših storitvah si preberite tukaj.

Avtor: Jure Filip, DATA d.o.o.

Podjetniška izobraževanja


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja