Go to Top

Kako se določi zavarovalna osnova za kmete?

Vodenje poslovnih knjig je pomembno tudi za kmete. Tisti, ki vodijo knjige po dejanskih prihodkih in odhodkih, morajo sami izračunati svoj znesek zavarovalne osnove. V nadaljevanju vam podajamo pojasnilo, kako določiti zavarovalno osnovo za kmete.

Določitev zavarovalne osnove

Kmetje so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani po 17. členu ZPIZ-2. Kmetje, ki davčno osnovo iz dohodkov kmetijske in gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, zavarovalno osnovo določijo na podlagi doseženega dobička v preteklem letu. Pri tem se ne upoštevajo prispevki za socialno varnost, prav tako tudi ne druga znižanja ali povečanja davčne osnove. Upoštevajo pa se obvezni prispevki plačani s strani Republike Slovenije.

Zavezanec za prispevke mora sam izračunati zavarovalno osnovo

Plačilo prispevkov

Prispevki se plačajo na podlagi zavarovalne osnove. Zavarovalna osnova je določena v 145. členu ZPIZ-2. Upoštevati je potrebno ali dobiček kmeta preseže 60 odstotkov povprečne letne plače v Republiki Sloveniji.

Če dobiček kmeta ne preseže 60 odstotkov povprečne letne plače, je zavarovalna osnova 60 odstotkov povprečne letne plače preračunane na mesec.

Prehodno obdobje

Do leta 2018 pa bomo postopoma prehajali na 60 odstotkov.

V letu 2013 in 2014 se bo še upoštevala minimalna plača kot najnižja zavarovalna osnova. V letu 2015 bo zavarovalna osnova znašala 54 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v RS preračunane na mesec, v letu 2016 56 odstotkov ter v letu 2017 58 odstotkov. Tako bomo v letu 2018 dosegli 60 odstotkov.

Zavarovalno osnovo sicer določa Pravilnik o določanju zavarovalne osnove. Za natančne izračune in strokoven nasvet lahko povprašate naše svetovalce. Pokličite nas na 01600 1530 ali pa nam pošljite elektronsko sporočilo na [email protected]

Pripravil: Gašper Meden

Pridružite se nam na naši Facebook strani, sledite pa nam lahko tudi na Twitterju!


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja