Go to Top

Potek prijave v zavarovanje z M-1

Podlaga za zavarovanje v obvezna socialna razmerja je nastanek pravnega razmerja. Po nastanku tega se morate v roku osmih dni prijaviti z obrazcem M-1. Obrazec je prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Potek prijave v zavarovanje z M-1Vsako prijavo v zavarovanje se lahko vloži tudi pred nastankom pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije jo bo kljub temu v evidenco vnesel največ osem dni pred datumom pričetka zavarovanja. Zavezanec za vložitev prijave je delodajalec. Vloži jo lahko neposredno preko portala e-VEM, na vstopni točki e-VEM, pri notarju ali na ZZZS.

Izjema velja za prijavo delavca, ki mora biti v zavarovanje prijavljen z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi in to pred začetkom opravljanja dela.

Z januarjem 2014 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil spremembo pri evidentiranju izobrazbe. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije obvešča, da se je prenehal  uporabljati podatek Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, zato se ta na obrazcu M-1 več ne izpolnjuje.

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Kategorije Podjetništvo Pravo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja