Go to Top

Kako se določi zavarovalna osnova družbeniku – nerezidentu?

rNa podlagi pojasnila Generalnega davčnega urada se zavarovalna osnova za zavarovanca – družbenika – nerezidenta določi tako, da se upošteva vse dohodke, prejete za opravljanje poslovodne funkcije in opravljanje dela od gospodarskih družb, zadrug ali zavodov, v zvezi s katerimi zavarovanec izpolnjuje pogoje za zavarovanje po 16. členu ZPIZ-2, in sicer seštevek teh dohodkov iz obračunov davčnega odtegljaja za preteklo leto. Upoštevajo se torej vsa izplačila v preteklem letu.

 

Pripravila: Katarina Kompara in Gašper Meden

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja