Go to Top

Kaj je osebna služnost?

Osebna služnost je pravica imetnika, da uporablja tujo stvar ali izkorišča pravico. 

ustanovitev_podjetja_10Traja lahko najdlje do imetnikove smrti. Predmet osebne služnosti je lahko celotna tuja stvar ali pa le solastniški delež. Osebna služnost, imetnik in obseg le-te se morajo vpisati v zemljiško knjigo. Po Stvarnopravnem zakoniku obstajajo tri vrste služnosti, užitek, raba in služnost stanovanja.

Osebna služnost nastane na podlagi pogodbe med lastnikom stvari in (bodočim) imetnikom osebne služnost.

Osebna služnost in davek na nepremičnine

Imetnik osebne služnosti postane zavezanec za davek na nepremičnine, če je osebna služnost vpisana celotni nepremičnini.

Ali se bo takšna nepremičnina štela za rezidenčno in bo s tem upoštevana nižja davčna stopnja, je odvisno od tega, ali ima imetnik osebne služnosti na nepremičnini prijavljeno stalno prebivališče, ali ne.

Torej imetnik osebne služnosti na celotni nepremičnini je zavezanec za davek na nepremičnine ne glede na to, ali ima na nepremičnini prijavljeno stalno prebivališče, ali ne. Od prijavljenega stalnega prebivališča pa bo odvisna višina obdavčitve.

Stvarnopravni zakonik ne omejuje, komu in na kakšnem deležu se lahko ustanovi osebna služnost. Glede na takšno ureditev se za namene davka na nepremičnine določa dodatna omejitev, da mora biti namreč osebna služnost ustanovljena na celotni nepremičnini, ne omejuje pa se, komu je lahko služnost podeljena.

Čas za ureditev

Lastniška in služnostna razmerja morajo biti urejena do vključno 31. marca 2014. Za odmero davka se bodo upoštevali podatki po stanju na dan 1. aprila 2014. Geodetska uprava bo najkasneje do 1. februarja 2014 vsem lastnikom nepremičnin in vsem drugim davčnim zavezancem poslala informativna obvestila. Torej bodo imeli lastniki in drugi zavezanci dva meseča časa, da v registru nepremičnin uskladijo podatke o nepremičninah z dejanskim stanjem in uredijo podatke za pravilno določitev zavezancev.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Kategorije Podjetništvo Pravo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja