Go to Top

Izobraževanje kot dejavnost; standardna klasifikacija dejavnosti

Izobraževanje kot dejavnost

Izobraževanje kot dejavnost; pogosto se dogaja, da ob registraciji podjetja, bodoči podjetniki oklevajo pri naboru dejavnosti, s katerimi se bodo ukvarjali, in preprosto ne vedo kam uvrstiti dejavnosti kot so poučevanje tujega jezika, športno trenerstvo, »coaching« in podobno.

Standardna klasifikacija dejavnosti: IzobraževanjaIzobraževanje kot dejavnost

Najbolj preprosto dojemljivo je dejstvo, da so take dejavnosti zajete v skupku dejavnosti, ki se dotikajo izobraževanja.

Ta skupina dejavnosti se deli na tiste, ki bi jih lahko umestili med formalno izobraževalne, zaradi katerih pride do največ zmede,  in druge izobraževalne ter pomožne.

Področje izobraževanja vključuje izobraževanje kot dejavnosst, ki se izvaja tako v javnih ali zasebnih vzgojno izobraževalnih zavodih na katerikoli ravni ali za katerikoli poklic. Prav tako zajema izvajanje tako na usten ali dopisen način, kot tudi prek radia, televizije, interneta. Torej tudi na daljavo.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Vključuje tako tudi izobraževanje kot dejavnost za odrasle kot tudi otrok s posebnimi potrebami.

Natančneje se tudi opredeli na izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje na področju športnih in rekreacijskih ter tudi kulturnih in umetnostnih dejavnosti in  vključuje  spremljajoče izobraževalne dejavnosti.

Drugje razvrščena izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja

Ta podrazred vključuje izobraževanja, ki niso vključena v redni šolski sistem. Vključeno je izobraževanje odraslih, ki je drugače na ravneh začetnega izobraževanja. To lahko poteka v večernih šolah, zavod za izobraževanje odraslih, ljudskih univerzah ipd..

Vključuje lahko poučevanje tujih jezikov, verouk, izvajanje priprav za mojstrski, delovodski in poslovodski izpit ali izvajanje programov poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki omogočajo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo …

Postopek registracije podjetja je na VEM točki DATA brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Pomožne dejavnosti za izobraževanje kot dejavnost

Te vključujejo vse storitve, ki niso izobraževalne, ampak spremljajo izobraževalne procese. Torej svetovanja za izobraževanja, izvajanje in ocenjevanje preizkusov znanj, preverjanje ipd.

Drugi del prispevka najdete na povezavi.

Vabimo vas na brezplačno predavanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste izvedeli več o klasifikaciji dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, podjetniški svetovalec

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja