Go to Top

Inšpektor lahko pregleda največ tri pretekla davčna obdobja

Inšpektor lahko pregleda največ tri pretekla davčna obdobja

Pisali smo o peku, pri kateremu so inšpektorji ugotovili več kršitev zakonodaje in o taksistu, ki je dobil prepoved opravljanja dejavnosti. Tokrat pa malo več o tem, kakšen je postopek finančnega inšpekcijskega pregleda.

Sklep o inšpekcijskem pregledu

Finančni inšpektor pošlje osebi z dejavnostjo sklep o finančnem inšpekcijskem pregledu. V osmih dneh od vročitve tega sklepa ga obišče v njegovih poslovnih prostorih (v nekaterih primerih lahko tudi drugje) in opravi z njim uvodni pogovor.

Zakaj v osmih dneh? Zato da se lahko oseba z dejavnostjo pripravi na pregled. V primeru, da bi bil ogrožen namen inšpekcijskega pregleda, se lahko ta izjemoma začne tudi brez sklepa, nenajavljeno.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Inšpekcijski pregled

Po opravljenem uvodnem pogovoru inšpektor glede na okoliščine oziroma zahteve inšpekcijskega nadzora pregleda poslovne in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca.

Med inšpekcijskim pregledom zavezanec in inšpektor sodelujeta pri ugotavljanju dejanskega stanja, ki je pomembno za določitev obveznosti. Zavezanec mora predložiti poslovne knjige in evidence, poslovno dokumentacijo in druge dokumente na kraju opravljanja inšpekcijskega pregleda in dati pojasnila, ki so potrebna za njihovo razumevanje. Z rezultatom inšpekcijskega pregleda inšpektor pisno seznani zavezanca. V pisni seznanitvi ga lahko opozori na sporna dejstva in na pravne posledice ugotovitev inšpekcijskega pregleda.

Inšpektor lahko pregleda največ tri pretekla davčna obdobja, ki pa so lahko katerakoli v zadnjih 10 letih.

Zapisnik

Potrebujete pomoč pri davčni optimizaciji? Pišite nam!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Nato se izda zapisnik o inšpekcijskem pregledu. Temu zapisniku sledijo morebitne pripombe na zapisnik (v 20 dneh od vročitve), morebiten dodatni zapisnik (v 30 dneh od prejema pripomb, če se te nanašajo na nova dejstva in dokaze, ki so obstajali pred izdajo zapisnika in jih zavezanec prej upravičeno ni mogel navesti) in odločba (v 30 dneh od prejema pripomb na zapisnik), s katero se sklene postopek inšpekcijskega pregleda na prvi stopnji, kadar so v postopku ugotovljene nepravilnosti.

V kolikor se želite izogniti neprijetnemu obisku inšpektorja vam priporočamo obisk našega seminarja Abeceda poslovanja, kjer boste dobili vse potrebne informacije o obveznostih, k jih imate kot podjetnik.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja