Go to Top

Informativni izračun za letne pravice leta 2019

Konec lanskega leta je bila sprejeta novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na centrih za socialno delo (CSD) uvaja informativni izračun za pravice iz javnih sredstev. Za letne pravice, denimo otroški dodatek in državno štipendijo, pa bo informativni izračun avtomatiziran. To pomeni, da se bo vloga oddajala samo enkrat.

>>> Na brezplačnem seminarju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo dobite koristne nasvete za začetek samostojne podjetniške poti!

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Z reorganizacijo centrov za socialno delo se uvaja novost: informativni izračun, ki bo povečal transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev, pravijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Upravičenci do pravic in subvencij bodo na ta način že pred koncem postopka obveščeni o podatkih, s katerimi razpolaga CSD (premoženjski položaj družine in izpolnjevanje pogojev) in nameravano odločitvijo (višina pravice/subvencije in obdobje upravičenosti).

>>> Pravice do neplačanega očetovskega dopusta ni več

>>> Krajši delovni čas zaradi starševstva – komu pripada?

informativni izračun“Informativni izračun bo veljal kot začasna odločitev CSD, ki bo, če se uporabnik z njo strinja, avtomatsko postala končna odločba. V primeru, da uporabnik na informativni izračun poda ugovor, bo izračun pregledala pristojna služba CSD in izdala odločbo. Informativni izračun bo v uporabi pri vseh pravicah iz javnih sredstev,” so nam pojasnili na ministrstvu.

 

Avtomatični informativni izračun le za letne pravice

Pri vseh letnih pravicah iz javnih sredstev, pa se bodo informativni izračuni izdajali avtomatično, enkrat letno. Letne pravice so otroški dodatek, državna štipendija ter subvencije vrtca, malice in kosila.

Tako bo uporabnik dolžan podati vlogo samo za prvo uveljavljanje pravice, na primer ob rojstvu otroka. Potem pa bo sistem avtomatično enkrat letno preveril izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje pravice. Obdelava podatkov bo avtomatizirana, kar pomeni, da bodo strokovni delavci bistveno razbremenjeni administrativnega dela.

>>> Odprtje podjetja lahko prinese marsikaj pozitivnega. Ne verjamete? Prepričajte se na našem brezplačnem izobraževanju o prednostih in slabostih samozaposlitve!

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Informativni izračun prvič januarja 2019

CSD-ji bodo informativne izračune pričeli izdajati 1. januarja 2019. Z januarjem prihodnje leto za nadaljnje prejemanje letne pravice tako ne bo več potrebno oddajati vlog. CSD bo namreč sam, po uradni dolžnosti, izvedel postopek preverjanja tistih letnih pravic, ki se iztečejo v konkretnem mesecu.

S 1. septembrom 2019 pa bodo CSD-ji prešli na masovno izvajanje avtomatičnega informativnega izračuna za vse prejemnike/družine z odobrenimi letnimi pravicami, kar prinaša popolno avtomatično podaljševanje letnih pravic enkrat letno v jesenskem času.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja