Go to Top

FURS pojasnjuje sistem vrednotnic

Od 1. januarja 2015 dalje bo posameznik, ki bo priglasil osebno dopolnilno delo, to delo lahko opravljal le na podlagi vrednotnice, ki bo glasila na njegovo ime.

S plačilom vrednotnice v znesku 9 evrov bodo za posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo, plačani prispevki za
socialno varnost:

  • 7 evrov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
  • 2 evra za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

FURS pojasnjuje sistem vrednotnicVrednotnica bo veljala za koledarski mesec, pridobljena pa bo morala biti najpozneje pred začetkom opravljanja dela. Vrednotnico bo mogoče pridobiti z vložitvijo zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega  portala e-uprava ali osebno na upravni enoti, ki bo za posameznika vložila zahtevek prek  spletnega portala e-uprava. Zahtevek za pridobitev vrednotnice, ki se šteje za obračun prispevkov za socialno varnost, bo moral vložiti:

  • naročnik osebnega dopolnilnega dela (fizična oseba), kadar bo izvajalec zanj opravljal
    dela, kot so pomoč v gospodinjstvu in temu podobna in druga manjša dela,
  • izvajalec osebnega dopolnilnega dela, ki sam izdeluje izdelke domače in umetnostne
    obrti in druge izdelke ter jih prodaja, ali ki nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča.

Vir: FURS

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja