Go to Top

Koga bo finančna inšpekcija vzela pod drobnogled?

Inšpektorati so pred kratkim objavili strateške usmeritve za leto 2018. Finančna inšpekcija bo letos med drugim poostreno nadzorovala zaposlovanje tujcev, spletno prodajo blaga in delovanje društev.

>>> Če vas zanima samostojna podjetniška pot, se nam pridružite na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Največji delež nadzorov bo na področju DDV

Finančna inšpekcija ima letos v načrtu izvedbo 6.630 nadzorov. Največ jih bo na področju davka na dodano vrednost (DDV). Pri tem bodo inšpektorji odkrivali predvsem sistemske utaje DDV in kazniva dejanja. Po pogostosti nadzorov sledita področji davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb ter področje obdavčitve dohodkov pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Pozorni bodo na ne oddajo obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov za socialno varnost. Od 1. januarja 2018 namreč Finančna uprava RS (Furs) lahko sankcionira delodajalca, če ta ni izplačal plače.

>>> Tržni inšpektorji bodo pod drobnogled vzeli sejemsko in spletno prodajo

Nezakonito zaposlovanje tujcev

Furs nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem tujcev izvaja s preventivnimi in represivnimi ukrepi, predvsem v rizičnih dejavnostih, kot je gradbeništvo, pekarne, trgovine, gostilne. Ter posledično z izvedbo postopkov ustrezne obdavčitve in kaznovanja.

Kot so nam pojasnili, finančna inšpekcija izbor zavezancev za nadzor izvaja na podlagi analiz podatkov in tveganj. Pa tudi na podlagi prejetih prijav in drugih pobud oziroma v okviru koordiniranih akcij nadzora. Del nadzora opravijo na osnovi naključnega izbora.

Veliko nepravilnosti tudi pri spletni prodaji blaga

“Pri spletni prodaji ugotavljamo nepravilnosti po Zakonu o davčnem potrjevanju računov, neskladju med prejetimi naročili in izdanimi računi, neevidentiranju prihodkov in premalo obračunanih davčnih obveznostih. V nekaterih primerih izdani računi niso potrjeni, zato zavezanec prihodke iz prodaje ne evidentira v poslovne knjige in na ta način ne prikaže pravilnih davčnih prihodkov in odhodkov,” so nam razloge za poostren nadzor spletne prodaje pojasnili na Fursu.

finančna inšpekcijaPrav tako pa finančna inšpekcija v zvezi spletno prodajo odkriva delo na črno fizičnih oseb in kršitve nedovoljenega oglaševanja po Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Gre za prodajo preko raznih socialnih omrežij, drugih spletnih strani oziroma na drug način oglašujejo dejavnost, ki je nimajo registrirane.

“V kolikor se ugotovi, da gre za opravljanje dejavnosti, za katero posameznik ni vpisan ali priglašen, kot to določa zakon, gre za kršitev dela na črno posameznika. Posledično gre lahko tudi za izogibanje izpolnjevanja davčnih obveznosti, saj posameznik ne prijavi dohodke, ustvarjene s takšno prodajo,” so še dodali.

>>> Ste pred kratkim opravili postopek za ustanovitev podjetja? Spoznajte vse podjetnikove obveznosti na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Finančna inšpekcija bo pod drobnogled vzela tudi društva

Finančna inšpekcija v svojih prioritetah za leto 2018 navaja tudi nadzor na delovanjem društev. Po Zakonu o društvih so društva ustanovljena kot nepridobitna združenja. Finančna inšpekcija pa z nadzori ugotavlja, da fizične osebe ustanavljajo in poslujejo v obliki društva, čeprav opravljajo izključno pridobitno dejavnost, kar pa je po zakonu prepovedano in vodi k izkrivljanju konkurence.

Poleg tega za društva veljajo določene drugačne ureditve. V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb so denimo oproščena plačevanja davka od nepridobitne dejavnosti. Kot nepridobitne organizacije spadajo tudi med izjeme od obveznosti izdajanja računov po DDV zakonodaji.

To pomeni, da društvom, ob izpolnjevanju določenih pogojev, ni treba izdajati računov za dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim oseba – končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti). In sicer, če vrednost obdavčljivih dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla 5.000 evrov.

Zato obstajajo tveganja, da društva v obračunu DDPO nepravilno izkazujejo prihodke v celoti ali pa delno kot prihodke iz nepridobitne dejavnosti. To ima za posledico premalo plačan davek.  Pri društvih finančna inšpekcija zaznava tudi tveganja v zvezi z davčnim potrjevanjem računov in zaposlovanjem na črno. Društva namreč nimajo ustrezno zaposlenih delavcev, ampak delajo kot prostovoljci, čeprav za to ne izpolnjujejo pogojev. Vse navedeno bo zato finančna inšpekcija v letošnjem letu pri društvih poostreno nadzorovala.

>>> Društva se lahko vodenja knjigovodstva naučijo na naši delavnici!

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja