Go to Top

Ne le dolžnosti, davčni zavezanci imate tudi pravice

Kot davčni zavezanci imate obveznosti, pa tudi pravice, ki jih je dobro poznati.

Pravica do informiranja in seznanjenosti
Zavezanci za davek imate pravico:

  • da ste pravočasno in na primeren način obveščeni o spremembah v zakonih o obdavčenju in v drugih predpisih v zvezi z obdavčenjem ter do pojasnil o načinu izvajanja posameznih določb predpisov o obdavčenju;
  • do informacij o načinu izračunavanja in plačevanja davkov ter;
  • do podatkov o stanju svojih davčnih terjatev in obveznosti;
  • do vpogleda v podatke v davčnih evidencah.
  • Pravica do izdaje zavezujoče informacije

Zavezanci za davek imate pravico, da vam ob izpolnjenih pogojih davčni organ izda pisno informacijo o davčni obravnavi nameravanih transakcij oziroma nameravanih poslovnih dogodkov.

Pravica do pomoči
V primeru, da kot zavezanec za davek nimate pooblaščenca oziroma svetovalca in iz nevednosti ne uporabljate procesnih pravic, ki jih imate v davčnem postopku, vas davčni organ opozori, katera postopkovna dejanja lahko opravite za izpolnitev obveznosti in uveljavljanje pravic, da davek pravilno in pravočasno napoveste, obračunate in plačate ali zahtevate vračilo.

Pravica do nepristranske in poštene obravnave
Zavezanci za davek imate pravico, da vas davčni organ obravnava nepristransko. Davčni organ pri izvrševanju svojih pooblastil in izrekanju ukrepov ne sme preseči tistega, kar je nujno potrebno za izpolnitev ciljev predpisov o obdavčenju. Pri izbiri več možnih pooblastil in ukrepov davčni organ izbere tiste, ki so za zavezanca za davek ugodnejši, če se s tem doseže namen zakona.

Kdo in kdaj mora postati davčni zavezanec?

Pravica do tajnosti podatkov
Zavezanci za davek imate pravico, da se podatki, ki jih posredujete davčnemu organu ter drugi podatki v zvezi z vašo davčno obveznostjo, varujejo kot zaupni in se razkrijejo samo, če zakon tako določa.

Pravica do pravnega sredstva
Zavezanci za davek imate pravico do pravnega sredstva, če se z odločitvijo davčnega organa ne strinjate. Prav tako lahko ob izpolnjenih pogojih predložite obračun davka po izteku predpisanega roka, popravite pomanjkljivosti oziroma pomote, popravite obračun davka, če je davčna obveznost izkazana previsoko in predložite obračun davka na podlagi samoprijave.

Do katerih pravic ste upravičeni davčni zavezanci?Pravica do vljudnosti
Davčni organ je pri obravnavi zavezancev za davek dolžan ravnati v skladu z načeli etike davčnih delavcev in upoštevati osebno dostojanstvo zavezanca za davek.

Pravica do zakonite izpolnitve davčne obveznosti
Zavezanci za davek imate pravico, da napoveste, obračunate in plačate le toliko davka in na način ter v rokih, kot je določeno z zakonom ali akti nad podlagi zakona.

Pravica do posebnega načina odplačevanja davčne obveznosti
Zavezanci za davek imate pravico na davčni organ nasloviti vlogo, s katero zahtevate odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačevanje davka.

Pravica do vračila preveč plačanega davka
Če je ugotovljeno preplačilo davka, imate zavezanci za davek pravico, da se vam preveč plačani znesek davka vrne.

Pravice v zvezi z davčno izvršbo
Davčni organ mora v postopku davčne izvršbe upoštevati osebno dostojanstvo zavezanca za davek in poskrbeti, da je izvršba zanj čim manj neugodna.

Dolžnost pravočasnega plačevanja davčnih obveznosti
Izpolnitev davčne obveznosti je temeljna obveznost zavezancev za davek, ki jo morate izpolniti pravočasno, ne glede na svoje druge obveznosti.

Dolžnost dajanja podatkov in sodelovanja v postopku
Zavezanci za davek morate davčnemu organu dajati resnične, pravilne in popolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davka. Poleg tega morate navesti vsa dejstva, na katere opirate svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. Zavezanec za davek mora pri vodenju davčnega postopka sodelovati z davčnim organom pri ugotavljanju dejstev v njegovo breme in korist.

Obvezna uporaba davčne številke
Zavezanci za davek morate na davčnih napovedih, obračunih davka vlogah, drugih dokumentih in vlogah, naslovljenih na davčni organ, navesti svojo davčno številko.

Mogoče bi vas zanimalo tudi  Vezane knjige računov: Davčni inšpektorji nad podjetnike odslej z globami

Vas zanima, kdo in kdaj mora postati davčni zavezanec, kdaj je potrebno zaračunati DDV in kdaj ne? Vabljeni na naš seminar Osnove DDV in primeri iz prakse.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja