Go to Top

Izboljšanje poslovanja – 1. skupina ključev

Namen metode 20 ključev je izboljšati kakovost dela, znižati stroške ter doseči boljše delovne pogoje. Prva skupina ključev ureja dinamizacijo delovnega mesta in obsega štiri ključe (1., 2., 3. in 10.)

1. ključ – čiščenje in organizacija

S tem ključem se začne in konča metoda 20 ključev. Je ključ, ki ga morajo podjetja uvesti prvega, saj z njim dosežejo red in čistočo na delovnem mestu. Za učinkovito dosego tega cilj je potrebno izvesti aktivnosti sortiranje, pospravljanje, čiščenje in standardiziranje čistoče. Urejeno delovno okolje bomo dosegli, če bomo poskrbeli, da ničesar ne odlagamo na tla, se znebimo nepotrebnih stvari, označili predale in police.

2. ključ – organizacija sistema in vodenje s cilji

Ta ključ je bistven za celotno metodo. Z njim dosežemo urejeno strukturo in procesov organizacije ter tudi vedenje udeležencev. Predpogoj za uspešen implementacijo tega ključa je pravilni način vodenja, pri katerem vodstvo cilje določa skupaj z zaposlenimi. Na ta način se zaposleni poistovetijo z cilji in si bolj prizadevajo za dosego ciljev.

3. ključ – aktivnost v delovni skupini

Ko smo v organizaciji uspešno uvedli 2. ključ, preidemo na tretji ključ, ki spodbuja in podpira nastanek delovnih skupin. Od zaposlenih se pričakuje, da bodo podali koristne predloge, pomagali pri izboljševanju kvalitete in zniževanju stroškov. A da bi se to realiziralo, je potrebno zaposlene redno informirati glede potrebnih sprememb in njihovih vlog v procesu dela ter jih stalno motivirati. Motivirani zaposleni razmišljajo kako bi delali hitreje, cenej in bolj kakovostno. Zaposleni, ki poznajo svoje delo, lahko najlažje predlagajo izboljšave.

10. ključ – disciplina na delovnem mestu

Vodilni v podjetju morajo znati vzpostaviti disciplino na delovnem mestu. Nekaj ukrepov za uspešno uvajanje discipline – redni jutranji sestanki; po končanem opravljenem delavniku, se pripravimo za naslednji delovni dan, izogibamo se nenajavljenim odsotnostim.

20 ključev za izboljšanje poslovanja

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja