Go to Top

Davki v EU: kje plačujejo največ?

Ste se kdaj vprašali, kakšni so davki v EU (Evropski uniji) oziroma kateri prebivalci Unije plačujejo najvišje?  Infografika Evropskega parlamenta kaže trende med letoma 2012 in 2015, ki povzemajo statistike davčnih stopenj, vrstah davkov in prihodka, ustvarjenega iz davčnega sistema.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Veste, kako so obdavčene različne oblike dela? Na kakšen način se vam najbolje splača zaposliti novega sodelavca v konkretni situaciji? Vse o tem izveste na Datinem seminarju!

Več informacij

Davki v EU: največ davka na trošarine plačujejo Danci, najmanj Latvijci

Glede na odstotke bruto domačega proizvoda (BDP) je Danska tista, kjer prebivalce davek najbolj obere  – njihova obdavčitev je 50-odstotna. Pri tem je zanimivo to, da Danska v primerjavi z drugimi severnimi državami, kjer je razmerje med posrednimi in neposrednimi davki približno enako, skoraj enkrat večji delež beleži pri posrednih davkih (trošarine, davki od plačilnih list, DDV in uvozne davščine). Tudi v primerjavi z ostalimi državami članicami Danska pri odstotku posrednih davkov ostaja na vrhu, medtem ko imajo po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma najnižje posredne davke v Latviji, sledita ji Bolgarija in Slovaška.

davki v eu

Med neposredne davke spadajo davek od dobička, kapitala in premoženjski davek ter dohodnina. Medtem ko je razlika med posrednimi in neposrednimi davki najmanjša na Švedskem, Finskem in Nizozemskem, imajo v primerjavi s trošarinskimi davki precej višje davke na dobiček in kapital v Bolgariji, Estoniji, na Hrvaškem, sledi pa jim tudi Slovenija.

Med državami, ki imajo višje prihodke od posrednih davkov, so države zahodnega dela Unije, medtem ko je na vzhodu situacija nasprotna.

Danci polovico svojih zaslužkov vrnejo državi.

Klikni in deli

Davki v EU so določeni na podlagi soodvisnosti evropskih gospodarstev, kar pomeni, da Evropska Unija ne nadzoruje nacionalnih davčnih pravil. Obdavčitev po Uniji se določa na podlagi enotnega trga in poštenosti, odločitve glede davkov v EU pa se sprejemajo le na podlagi soglasja vseh držav članic tako, da so zastopani vsi interesi.

Davek na dodano vrednost za večino blaga (1. 1. 2015)

Država%
Luksemburg17
Malta18
Nemčija, Ciper19
Bolgarija, Estonija, Francija, Avstrija, Slovaška, VB20
Belgija, Češka, Španija, Litva, Latvija, Nizozemska21
Italija, Slovenija22
Grčija, Irska, Portugalska, Poljska23
Romunija, Finska24
Danska, Hrvaška, Švedska25
Madžarska27

Vir: Svetovni gospodarski forum

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja