Go to Top

Rezidentski status pravnih in fizičnih oseb – kdo se šteje za davčnega rezidenta Republike Slovenije?

Rezidentski status posameznikov in pravnih oseb (davčni rezident / nerezident) vpliva na njihove davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. Kdor je davčni rezident Slovenije, je tako zavezan za plačilo davkov v Sloveniji. To velja tako za davke od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, kot tudi tistih, ki imajo vir izven Slovenije. Za davčni nasvet povprašajte naše davčne svetovalce.

Informativni izračun dohodnine

Katere fizične osebe se štejejo za davčne rezidente Republike Slovenije, določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) pa določa, katere pravne osebe se štejejo za davčne rezidente Republike Slovenije.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Davčni rezidenti – fizične osebe

Za davčne rezidente Republike Slovenije se v določenem času v davčnem letu šteje oseba, ki:

  • ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji,
  • biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji ali stalnem predstavništvu Slovenije pri EU ali stalnem predstavništvu pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom, ali pa je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca in prebiva s to osebo;
  • je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi zaposlitve:

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji ali stalnem predstavništvu Slovenije pri EU ali stalnem predstavništvu pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji, brez diplomatskega ali konzularnega statusa;

b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti, in sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega rezidenta;

c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, ali je zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca in prebiva s to osebo;

  • je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;
  • ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
  • je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni.

Da ima fizična oseba status davčnega rezidenta Slovenije je dovolj že, da izpolnjuje enega izmed navedenih kriterijev.

Pravni nasvet

Davčni rezidenti – pravne osebe

Zavezanec za davek po ZDDPO-2 je pravna oseba domačega in tujega prava, pa tudi družba oziroma združenje oseb (vključno z družbo civilnega prava) po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec po zakonu, ki ureja dohodnino.

Pri tem se za davčnega rezidenta republike Slovenije šteje zavezanec, ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

– ima sedež v Sloveniji,

– ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Obseg davčne obveznosti rezidentov in nerezidentov

Davčni rezidenti Republike Slovenije so v Sloveniji zavezani za plačilo davka od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, kot tudi od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven Slovenije.

Davčni nerezidenti pa so zavezanci za plačilo davka v Sloveniji le od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji.

Za davčno svetovanje in pravni nasvet nas pokličite na na telefon 01 6001 528 ali nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja