Go to Top

Ustanovitev d.o.o.

Vpis podatkov v davčni register – kdaj in kako opravimo prijavo?

Vpis podatkov v davčni register je potreben, ker davčni register vsebuje vse zavezance za davek v državi in je ključni del vsake ustanovitve podjetja. Davčni register vodi Finančna Uprava Republike Slovenija (FURS). Kako pa poteka vpis podatkov v davčni register in kdaj moramo to storiti? Informativni izračun plače Vpis podatkov v davčni register – kako to storite? V davčni register se vpišete po uradni dolžnosti. Vpis izvede finančni urad na podlagi Nadaljuj z branjem

Kako odpreti doo – najlažje in najhitreje na DATA točki

Kako odpreti doo je pogosto vprašanje podjetnikov, ki se odločajo za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo. Z vprašanjem kako odpreti doo, se velikokrat obrnejo na referente DATA točke, ki jim razložijo postopek registracije in povedo, katere dokumente potrebujejo za postopek ter odgovorijo na pogosta vprašanja kot so:  Več ustanoviteljev nas je, moramo vsi priti na postopek? Moramo na postopek na DATA točko že prinesti znesek kapitala? Izbiramo ime firme in Nadaljuj z branjem

Družinsko podjetje – kako ga ustanoviti?

Družinsko podjetje je bilo od nekdaj hrbtenica slovenskega gospodarstva. Po najnovejših podatkih družinska podjetja predstavljajo 83 % vseh slovenskih podjetij, zaposlujejo 70 % aktivnega prebivalstva in prispevajo 67 % dodane vrednosti. Izračunajte si plačo! Kako se družinsko podjetje razlikuje od ostalih? Družinsko podjetje se po strukturi ne razlikuje od drugih podjetij, razen da so deležniki družinski člani. Družinska povezava pa lahko predstavlja komplikacije pri sami ustanovitvi podjetja. V primeru, da Nadaljuj z branjem

Osnovni vložek – koliko je najmanjši znesek pri kapitalu za odprtje doo?

Osnovni vložek kapitala pri registraciji d.o.o. na DATA točki je vsaj 7.500,00 evrov. Kapital mora biti v denarju. Pri registraciji enoosebne d.o.o., ko družbo ustanavlja en družbenik sam vplača osnovni vložek na začasni račun na izbrani banki. Če se registrira na DATA točki večosebna družba, potem vsak družbenik prispeva svoj osnovni vložek. Seštevek ne sme biti manjši od 7.500,00 evrov. Ste se kdaj vprašali, kolikšen je lahko najmanjši znesek kapitala, Nadaljuj z branjem

Lastninska pravica na nepremičninah pri tujcih – kakšne so novosti?

Lastninska pravica oziroma lastništvo nepremičnine ni omogočeno vsem tujcem v Sloveniji. Pod katerimi pogoji lahko tujec kupi nepremičnino? Kakšne so zadnje spremembe na tem področju? Uporabite kalkulator za informativni izračun plače! Lastninska pravica na nepremičninah pri tujcih – kateri tujci lahko kupijo nepremičnino v Sloveniji? Zakonodaja, ki tujcem omogoča pridobiti lastninsko pravico na nepremičninah, je zapisana v 68. členu Ustave Republike Slovenije. Na tej podlagi so tujci razdeljeni v 3 Nadaljuj z branjem

Prokurist v podjetju – kdo je to in kakšna je njegova vloga?

Prokurist v podjetju je poslovni pooblaščenec. Njegova pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin. Prokurist v podjetju ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. Opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam. Samostojni podjetnik lahko v svojem s.p. imenuje prokurista, ki mora soglašati z imenovanjem na to mesto. Družbenik družbe poleg poslovodne osebe (zastopnika Nadaljuj z branjem

Ustanovitev sp ali doo – katero obliko izbrati?

Ustanovitev sp ali doo je pogosta dilema bodočih podjetnikov. Kaj se bolj splača? Kakšne so razlike med tema dvema najpogostejšima pravnoorganizacijskima oblikama poslovanja v Sloveniji? Izračunajte si vašo plačo z našim kalkulatorjem! Katera oblika poslovanja je ustreznejša za vas? Ko se posameznik odloči za opravljanje podjetniške dejavnosti, je potrebno izbrati pravnoorganizacijsko obliko. V Sloveniji sta daleč najpogostejši obliki sp (samostojni podjetnik) in doo (družba z omejeno odgovornostjo). Velikokrat naše podjetniške Nadaljuj z branjem

Dejavnosti pri ustanovitvi podjetja – katere naj izberem?

Dejavnosti pri ustanovitvi podjetja podjetnik izbere iz dokumenta, ki se imenuje Standardna klasifikacije dejavnosti 2008. Kaj je to? Kaj so neregulirane, regulirane in obrtne dejavnosti? Pretvorite vašo bruto plačo v neto z našim kalkulatorjem! Dejavnosti so v SKD 2008 Kot že omenjeno, se dejavnosti pri ustanovitvi podjetja izberejo iz dokumenta Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 (SKD 2008). Gre za 192 strani dolg dokument, ki vsebuje vse dejavnosti, med katerimi izbira podjetnik Nadaljuj z branjem

Nameravana firma – kaj je to, zakaj je to koristen postopek?

Nameravana firma pomeni s strani družbenika družbe, ki se pripravlja na registracijo d.o.o., preverbo imena firme, preden jo uporabi za ime firme svojega podjetja na postopku registracije d.o.o. na DATA točki. Z nameravano firmo, ki jo potrdi sodišče še pred pripravo dokumentacije za vpis družbe v register podjetij, se družbenik izogne morebitnim dopolnitvam vloge s strani registrskega sodišča. Informativni izračun plače Nameravana firma je postopek, ki se ga opravi pred Nadaljuj z branjem

Višja cena vrednotnice za dopolnilno delo s 1.4.!

Višja cena vrednotnice za fizične osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, bo pričela veljati s 1. aprilom. Zakaj podražitev? Za koliko se bo vrednotnica podražila? Informativni izračun plače Kakšna bo cena vrednotnice za osebno dopolnilno delo? Nova in višja cena vrednotnice za osebno dopolnilno delo bo s prvim aprilom znašala 11,79 evra. Ta se deli na 9,17 evra za pokojninsko in invalidsko zavarovanje skupaj in 2,62 evra za zdravstveno zavarovanje. Nadaljuj z branjem

Novela zakona o gospodarskih družbah sprejeta – kaj se spreminja?

Novela zakona o gospodarskih družbah je bila nedavno sprejeta s strani vlade. Kakšne spremembe prinaša? Izračunajte si vašo plačo z našim kalkulatorjem! Enostavnejše ustanavljanje podjetij prek spleta Novela zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1L) prinaša enostavnejše ustanavljanje kapitalskih družb (d.o.o., d.d. in k.d.d.) ter podružnic tujih podjetij prek spletnih registrskih postopkov. Ob postopkih ustanovitev podjetij v fizični obliki bo namreč omogočeno tudi spletno ustanavljanje podjetij in vnašanje sprememb podatkov Nadaljuj z branjem

Elektronsko osebno izkaznico boste 2024 lahko uporabljali po EU!?

Elektronsko osebno izkaznico, ki smo jo nedavno uvedli, bo kmalu moč uporabiti za dostopanje storitev javne uprave tudi v drugih državah članicah EU. Predvidoma že v sredini 2024! Takšne izkaznice uveljavljajo tudi drugod – ponekod bodo celo brezplačne! Informativni izračun plače Elektronsko osebno izkaznico smo lahko pričeli uporabljati že lani! Elektronsko osebno izkaznico smo uvedli že v drugi polovici lanskega leta, vendar njenih polnih obljubljenih storitev takrat še nismo mogli Nadaljuj z branjem

Pogoji za registracijo d.o.o. – kdo lahko ustanovi podjetje, kdo ne?

Pogoji za registracijo d.o.o. se nanašajo na nekatere zakonske omejitve pri imenovanju družbenikov in zastopnikov. Kakšni pa so pogoji za registracijo d.o.o. na naši DATA točki? Informativni izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem! Pogoji za registracijo d.o.o. v ZGD-1 Kateri so pogoji za registracijo d.o.o.? Za to je potrebno pogledati v Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V 10.a členu tega zakona je namreč opredeljeno, kdo ne more postati ustanovitelj, Nadaljuj z branjem

Akt o ustanovitvi d.o.o. – kaj je to in kaj vsebuje?

Akt o ustanovitvi d.o.o. je dokument, ki ga družbenik pripravi na DATA točki, ko pride na registracijo enoosebnega d.o.o. Pretvorite vašo bruto plačo v neto! Pogosta vprašanja glede akta o ustanovitvi d.o.o. Akt o ustanovitvi d.o.o., ki ga družbenik pripravi na DATA točki vsebuje temeljna določila, razmerja, ki jih sprejme družbenik za poslovanje svoje družbe z omejeno odgovornostjo. Kaj določi družbenik v aktu o ustanovitvi? Lahko po ustanovitvi d.o.o. še Nadaljuj z branjem