Go to Top

Pravo

Pravilnik o poklicnih boleznih prišel v veljavo!

Pravilnik o poklicnih boleznih je prišel v veljavo z 1. majem. Slovenski sindikati so se za ta pravilnik zavzemali že trideset let, delodajalci pa so do njega kritični. Pravilnik o poklicnih boleznih določa poklicne bolezni same in dela, ki jih povzročajo, ter določa postopek ugotavljanja, prijavljanja in potrjevanja poklicnih bolezni. Spremembe zakonodaje imajo lahko velik vpliv na delovanje podjetja. Naši pravni strokovnjaki bi vam z veseljem pomagali pri razumevanju zakonov Nadaljuj z branjem

Novela zakona o tujcih pričela veljati z 27. aprilom!

Novela zakona o tujcih prinaša določene spremembe zakonu, ki opredeljuje vse pomembne aspekte življenja in seljenja tujcev v Slovenijo. V zakonu so opisani vsi postopku po katerih tujci lahko dobijo dovoljenje za prebivanje, zakon pa določa tudi vizumsko politiko Slovenije ter pravice in dolžnosti tujcev med življenjem v Sloveniji. Kakšne spremembe pa je prinesla novela zakona o tujcih, ki je prišla v veljavo z 27. aprilom? Potrebujete pomoč pri navigiranju Nadaljuj z branjem

Čezmejno opravljanje dela – posebna davčna osnova

Čezmejno opravljanje dela je opredeljeno v Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS). Gre za pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane v Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici Evropske unije. Prav tako so določeni pogoji pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane v drugi državi EU, začasno izvajajo storitve v Sloveniji. Zakon o dohodnini (Zdoh-2) v svojem 45. členu opredeljuje posebno davčno osnovo za čezmejno Nadaljuj z branjem

Globe za sporne prekrške – vlada pripravila predlog zakona

Globe za sporne prekrške – povračilo denarja in stroškov je vključeno v predlog zakona, ki naj bi naslovil protiustavne in nezakonite ukrepe, ki so bili sprejeti v času pandemije. Predlog zakona naj bi prišel v veljavo v začetku maja. Informativni izračun plače Globe za sporne prekrške – kakšne so statistike? Po uradnih podatkih vlade je bilo v času pandemije storjenih okoli 62 tisoč prekrškov. Globe za sporne prekrške so skupaj Nadaljuj z branjem

Diskriminacija na področju dela in zaposlovanja v 2022 glavni vir prijav

Diskriminacija na področju dela in zaposlovanja je bila lani glavni vir prijav zagovorniku načela enakosti. To je razvidno iz poročila za leto 2022, ki ga je zagovornik načela enakosti posredoval Državnemu zboru. Informativni izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem! Diskriminacija na področju dela in zaposlovanja – kakšne so bile kršitve? Zagovornik načela enakosti je v lanskem letu svetovanje nudil 440 osebam. Zaključil je obravnavo 50 postopkov ugotavljanja diskriminatornih ravnanj Nadaljuj z branjem

Izdaja potrdila A1 – kako so se spremenili pogoji?

Z 18. aprilom je prišel v veljavo nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmis-1). Določene odločbe novega zakona pa bodo prišle šele v veljavo z 1. januarjem 2024. Kako pa se je spremenila izdaja potrdila A1? Izkoristite brezplačen kalkulator za plačo Kaj je potrdilo A1? A1 je potrdilo s katerim delavec ali samostojno podjetnik v tujini dokaže, da ima v Sloveniji veljavna obvezna zavarovanja in da se tudi v času Nadaljuj z branjem

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo spet sprejeta po štirih letih

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo je bila marca 2023 spet sprejeta po štirih letih. Sklenili sta jo Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in pa Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, pri čemer sta obe strani izrazile zadovoljstvo z dogovorom. Kakšne spremembe pa prinaša nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo? Informativni izračun plače Kaj se je zgodilo z nekdanjo verzijo? Nekdanja verzija kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo je Nadaljuj z branjem

Popoldanski s.p. za tujce – lahko tujec odpre popoldanski s.p.?

Popoldanski s.p. za tujce se lahko registrira na DATA točki. Postopek registracije popoldanskega s.p. (dopolnilne dejavnosti) se pri tujcih razlikuje, če popoldanski s.p. registrira tujec iz EU ali če želi postopek registracije popoldanskega s.p. opraviti tujec tretjih držav. Razlika je v pogojih, ki jih morajo izpolnjevati tujci. Ste tujec in razmišljajte o registraciji popoldanskega s.p. v Sloveniji? Potrebujete informacije o tem, kakšni so pogoji za registracijo? Katere dokumente potrebujete za Nadaljuj z branjem

Vodenje evidenc delovnega časa – kakšne bodo spremembe?

Vodenje evidenc delovnega časa doživlja spremembe. Državni zbor je nedavno sprejel predlog sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Kaj ta predlog pomeni za delodajalce? Informativni izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem! Kako je vodenje evidenc delovnega časa izgledalo do sedaj? Vodenje evidenc delovnega časa je bilo že do sedaj obvezno za delodajalce. A zakon ni zahteval, da delodajalci vpisujejo ure prihoda in odhoda z dela. Nadaljuj z branjem

Postopek zaposlovanja tujcev – kdo sodeluje v postopku?

Postopek zaposlovanja tujcev je vprašanje, ki ga delodajalci v Sloveniji pogosto naslovijo na naše podjetje. Obstaja namreč več postopkov, saj je proces zaposlovanja tujcev odvisen predvsem od delovnega mesta, načina zaposlitve in nacionalnosti osebe. Veste na katero inštitucijo morate nasloviti vlogo, če želite v svojem podjetju zaposliti tujca? Opravite informativni izračun plače! Postopek zaposlovanja tujcev – EU državljani Postopek zaposlovanja tujcev – EU državljanov – je izenačen s postopkom zaposlovanja Nadaljuj z branjem

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – kaj bo drugače glede A1?

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev doživlja nekatere spremembe. Nov zakon je namreč potrdil državni zbor. Med drugim se črta določa o znižanju davčne osnove za prispevke za nekatere napotene delavce. Kaj bo drugače glede potrdila A1? Pretvorite vašo bruto plačo v neto z našim kalkulatorjem! Črtana določba v Zpiz-2 Zakon o čezmejnem izvajanju storitev med drugim črta določbo v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta je do zdaj omogočala Nadaljuj z branjem

Nadurno delo – od koga delodajalec potrebuje soglasje?

Nadurno delo je delo, ki ga zaposleni delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. V katerih primerih lahko delodajalec naloži opravljanje nadurnega dela? Komu se ne sme odrediti nadurnega dela? Kdo mora podati soglasje za nadurno delo? Opravite informativni izračun plače! Kaj je nadurno delo? Nadurno delo je vsako delo, ki ga delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. Gre torej za delo, ki časovno presega polni delovni čas. Ta je po Nadaljuj z branjem

Dopust za otroke – vam pripada dodatni dopust?

Dopust za otroke – ali vam pripada dodatni dopust? V katerih primerih delavcu pripada dodatni dopust? Za katere otroke pripada dodatni dopust? Informativni izračun plače lahko opravite z našim kalkulatorjem! Kdaj delavcu pripada dopust? Delavec dobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Dopust pripada delavcu ne glede na to, ali je sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas. Ker je do konca marca potrebno odmeriti letni Nadaljuj z branjem

Krivdni razlog in odpoved pogodbe o zaposlitvi

Krivdni razlog je lahko eden izmed razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kaj je krivdni razlog in kako poteka postopek odpovedi iz krivdnega razloga? Pretvorite vašo bruto plačo v neto z našim kalkulatorjem! Krivdni razlog je lahko razlog za redno odpoved V 89. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) so določeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca s strani delodajalca. Eden izmed njih je tudi krivdni razlog. Poleg Nadaljuj z branjem