Go to Top

Bliža se 31. marec in rok za oddajo davčnega obračuna

Saj veste – bliža se 31. marec,  rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2015 ter rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za isto časovno obdobje!

Davčni obračun morajo predložiti vsi zavezanci, in sicer v elektronski obliki prek sistema eDavki oziroma podpornega sistema Silvester. Rok je četrtek, 31. marec 2016.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Ali poznate vse svoje podjetniške obveznosti?

Več informacij

Kaj pomeni rok za oddajo davčnega obračuna za fizične osebe z dejavnostjo:

Davčni obračun so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s. p.), vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD), ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva, sporočajo s Finančne uprave RS (Furs).

Davčni zavezanci lahko pripravijo davčni obračun s pomočjo podpornega programa Silvester Fineus, gre za podporni program za pripravo obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je zavezancem na voljo na spletnih straneh Fursa. V davčnem obračunu izpolnijo ustrezne priloge (dele prilog) glede na način ugotavljanja davčne osnove v letu 2015. Za davčne zavezance, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ni več določena izjema, po kateri so lahko za leti 2013 in 2014 davčni obračun predložili v papirni obliki.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

V davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko zavezanci spremenijo izbrani način ugotavljanja davčne osnove. Rok je 31. marec 2016.

31. marec

Kaj pomeni rok za oddajo davčnega obračuna za kmečka gospodinjstva:

Tudi kmečka gospodinjstva, ki so na podlagi priglasitve vpisana v davčni register ter davčno osnovo iz naslova opravljanja OKGD ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, morajo predložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Davčni obračun predloži nosilec kmečkega gospodinjstva.

V istem davčnem obračunu, ki ga vloži nosilec kmečkega gospodinjstva, morajo biti vključeni podatki o prihodkih in odhodkih:

  • iz vseh kmetijskih dejavnosti, ki se izvajajo v tem kmečkem gospodinjstvu (osnovna, dopolnilna, druga kmetijska dejavnost), ne glede na dejstvo, da je nosilec katere od teh dejavnosti drug član kmečkega gospodinjstva,
  • iz drugih nekmetijskih dejavnosti, ki jih ima registrirane nosilec kmečkega gospodinjstva (npr. če nosilec OKGD hkrati opravlja neko dejavnost kot s.p., mora v isti davčni obračun vključiti tudi podatke te dejavnosti).

Način ugotavljanja davčne osnove iz naslova OKGD je bil izbran ob priglasitvi oziroma se je – kadar se je v kmečkem gospodinjstvu že opravljala registrirana kmetijska dejavnost ali je imel nosilec OKGD že registrirano drugo nekmetijsko dejavnost – poenotil z že izbranim načinom za te dejavnosti.

Preberite še: Kmečka gospodinjstva, če ste prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka, pozor!

Če želijo kmečka gospodinjstva spremeniti način ugotavljanja davčne osnove za leto 2016, to lahko storijo na način, kot velja za ostale davčne zavezance.

Kaj pomeni 31. marec za pravne osebe?

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Na katere dele slovenske zakonodaje morate biti še posebej pozorni, da vas obiski inšpektorjev ne bodo skrbeli?

Več informacij

Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo davčni obračun do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2015 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Davčni obračun morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki s pomočjo podpornega programa Silvester Pelias, ki je na voljo na spletnih straneh Fursa, kjer je objavljena tudi xml. shema.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Davčni zavezanec, ki je družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe ali družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji, in izpolnjuje pogoje iz 67.b člena ZDDPO-2, lahko prostovoljno priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2016 dalje. Prav tako lahko davčni zavezanec, ki ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1. 2016 dalje, o tem prostovoljno obvesti davčni organ preko davčnega obračuna do vključno 31. marca 2016, torej do takrat, ko se izteče rok za oddajo davčnega obračuna.

Davčni zavezanec, ki je ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov že dve leti ali več in so bili njegovi prihodki tako v letu 2014 kot v letu 2015 višji od 50.000 evrov oziroma 100.000 evrov in torej ne izpolnjuje več pogojev za poslovanje na podlagi normiranih odhodkov, pa mora obvezno na davčnem obračunu označiti obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju.

Vir: Furs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja