Go to Top

Spremembe deležev v družbah: kdaj in kako poročati?

Vse spremembe deležev v družbah, pridobitve, odsvojitve, vključno z unovčitvami, vrednostnih papirjev in deležev, morajo pravne osebe, notarji ali pa gospodarske družbe do konca januarja, torej do 31. januarja 2017, poročati davčnemu organu.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Kako dobro pa vi poslujete?

Več informacij

Za namene poročanja se potrebuje obrazec KP-KDVP (za pridobitve/odsvojitve deležev v gospodarskih družbah – PODD). Pri je treba izbrati  obdobje »2016« in vrsto dokumenta »O-original«.

Prijava na izobraževanje

Spremembe deležev v družbah

Treba je izpolniti polja naslednjih podatkov:

 • podatke o zavezancu (davčna številka zavezanca, ime, priimek),
 • oznako deleža, ki pomeni naziv družbe,
 • nato izberete vrsto transakcije (Pridobitev/Odsvojitev/Storno),
 • način pridobitve (vložek kapitala, nakup, povečanje/zamenjava kapitala, dedovanje, darilo, drugo) ter
 • datum, količino, vrednost (nabavna oziroma prodajna cena – 98. oziroma 99. člen ZDoh-2) in morebitne stroške.

Prijava na izobraževanje

Poročanje družb: kdo poroča komu?

Davčnemu organu morajo podatk poročati:

 • pravne osebe, ki so v skladu z zakonom o obdavčenju rezidenti ali nerezidenti RS s podružnico v RS, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev in investicijskih kuponov;
 • notarji, kadar je za odsvojitev deleža potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa;
 • gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, katerih vrednostni papirji oziroma deleži so se prenašali, kadar se prenosi imetništva niso opravljali prek oseb iz prve alineje tega odstavka in če za odsvojitev deleža ni potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa.

Kaj poročati?

 • podatke o pridobitvah in odsvojitvah vrednostnih papirjev (oznaka 1 oz. PODVP),
 • podatke o pridobitvah in odsvojitvah deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja (oznaka 2 oz. PODD),
 • podatke o pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov (oznaka 3 oz. PODINVK).

Poročati pa ni potrebno o odsvojitvah, kjer je bil pravni temelj sklep o dedovanju, drugi pravni posel v zvezi s smrtjo ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi), še določa Zakon o davčnem postopku.

Imate vprašanje, vezano na računovodstvo? Rezervirajte si svoj termin za individualni posvet na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Prijava na izobraževanje

Skladno s Pravilnikom morate podatke o spremembi lastništva na FURS po novem dostaviti preko sistema e-davki, in sicer bodisi preko portala eDavki z izborom dokumenta KP-KDVP (za transakcije s poslovnimi deleži) bodisi z uporabo programa EDPKlient (za transakcije z vrednostnimi papirji/investicijskimi kuponi).

Fizične osebe poročajo do konca februarja

Fizične osebe morajo poročati o pridobitvah in odsvojitvah deležev do konca februarja za preteklo leto 2016.

Spremembe deležev v družbah: kdaj in kako poročati?

Klikni in deli

Fizična oseba mora do 28. februarja 2017 oddati Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2014, in sicer pri davčnem uradu, kjer je fizična oseba vpisana v register ali preko sistema e-davki.

Prijava na izobraževanje

Kot odsvojitev kapitala ali dela kapitala štejejo predvsem:

 • prodaja kapitala,
 • dajanje kapitala v dar,
 • zamenjava kapitala,
 • izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe,
 • izplačilo lastniškega deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe,
 • izstopa ali izključitve ter drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

V kolikor je do odsvojitve prišlo na podlagi transakcije, ki je bila že predhodno priglašena Davčni upravi (npr. prenos premoženja, zamenjava, statusna preoblikovanja), to poročanje z vidika fizičnih oseb ni potrebno.

Viri in več informacij:

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja