Go to Top

12 milijonov evrov za podjetja s problemskih območij

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je leto 2016 zaključil z objavo razpisa za mikrokredite za  mikro, mala in srednje velika podjetja s problemskih območij Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

template_evropska_sredstva

Skupaj je razpisanih 12 milijonov evrov, kar zadostuje za podporo okoli 480 podjetjem. Mikrokrediti so izredno ugodni, postopek za pridobitev od 5000 do 25.000 evrov pa hiter in enostaven, pišejo na spletni strani.

Pregled aktualnih razpisov na brezplačnem izobraževanju

Nižje zahteve po zavarovanju, nižja obrestna mera in ugodna ročnost

Ugodnosti so še posebej izrazite v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov
 • stroški kredita se ne zaračunavajo

Pregled aktualnih razpisov na brezplačnem izobraževanju

podjetja s problemskih območijKdo je do mikrokredita upravičen?

Mikro, mala in srednja podjetja:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu
 • podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas

Namen razpisa

Namen razpisa je podjetjem neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotoviti nemoteno in tekoče poslovanje.

Rok za oddajo

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na prijavne roke:

 • od 01.02.2017 do vključno 01.05.2017 za upravičene stroške nastale od 1. decembra 2016 do 5. julija 2017
 • od 01.06.2017 do vključno 01.10.2017 za upravičene stroške nastale od 1. aprila 2017 do 5. decembra 2017

Pregled aktualnih razpisov na brezplačnem izobraževanju

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja