Porezna olakšica u Sloveniji/EU za zapošljavanje radnika

Porezna olakšica u SlovenijiEU i zapošljavanje radnika

Porezna olakšica u Sloveniji/EU za zapošljavanje radnika

Porezna olakšica u Sloveniji mijenja se za zapošljavanje mladih radnika, radnika starijih od 55 godina i radnika sa deficitarnom profesijom

Porezna olakšica u Sloveniji za zapošljavanje promijenit će se i u ZDDPO-2 i u Zdoh-2 od 1. 01. 2022. godine. Istodobno je nova olakšica za zapošljavanje mlađih od 25 godina dodana u oba predložena zakona. Za sve strane građane koje interesuje poslovna migracija i zapošljavanje u Sloveniji, prvi korak bi bio otvaranje firme u Sloveniji. Preduzetniki u Sloveniji mogu otvoriti različite oblike poduzeća. Između sledećih se najčešće otvara oblik d.o.o. Napokon registracije poduzeća, drugi korak je zapošljavanje poejdinaca. Prosećna bruto zarada u Sloveniji za zaposlene se je je u ovoj godini povečala. 

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Porezna olakšica u Sloveniji za zapošljavanje osoba mlađih od 29 godina i starijih od 55 godina

Porezni obveznici mogu zahtijevati smanjenje osnovice poreza na zaposlenje ako zaposle novu osobu. Zapošljavanje mora biti na neodređeno vrijeme, a ukupan broj zaposlenih tijekom poreznog razdoblja mora se povećavati sa zapošljavanjem. Čini krajem 2021. godine porezna olakšica za zapošljavanje odnosi se na zapošljavanje osoba mlađih od 26 godina (sada 29 godina) ili osobe starije od 55 godina. Oslobađanje se može zahtijevati za prva 24 mjeseca zaposlenja ovih osoba u poreznoj godini zapošljavanje i naredne porezne godine do isteka 24 mjeseca. Iznos olakšice iznosi 45% plaće te osobe.

Dnevnica u Sloveniji/EU

Zapošljavanje osoba sa deficitarnom profesijom i porezne olakšice

Porezna olakšica dolazitće u obzir isto kad su u pitanju deficitarne profesije. Novost će biti da će firme moći smanjiti porez zapošljavanjem ljudi koji imaju deficitarnu profesiju. Naravno, očekujemo da će popis biti pravodobno objavljen, u suprotnom neki od njih, prema podacima Zavoda za zapošljavanje Slovenije, navedeni su u nastavku:

  • Kuhar,
  • Konobar,
  • Bravar,
  • Slikar
  • Instalater hardvera
  • Zavarivač
  • Graditelj
  • Vozač teških kamiona

Porezna olakšica za zapošljavanje ovih osoba iznosit će 45% njihove plaće za prva 24 mjeseca zaposlenja. Pojedinaci koji obavljaju deficitarnu profesiju mogu se zaposliti bez kontrole tržišta rada.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Olakšice se međusobno isključuju!

Dalje treba naglasiti da se svi gore navedeni reljefi međusobno isključuju. To znači ako je pogodnost koja se koristi za zapošljavanje osobe mlađe od 25 godina, firma je ne može dalje koristiti za  porezne olakšice za zapošljavanje osoba s deficitarnom profesijom.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Porezna olakšica za invalide ostaje nepromijenjena

Porezna olakšica za zapošljavanje invalida ne mijenja se od 2022. godine, pa ostaje ista. Poreznici imaju mogućnost smanjenja poreza uz ovu olakšicu, ako zapošljavaju osobu s invaliditetom: 50% plaće zaposlenika s invaliditetom ili 70% plaće ako se radi o osobi sa 100% tjelesnim invaliditetom i gluhoj osobi. Za više novosti pratite i naš Facebook. Takođe možete da se prijavite i na naše besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniju.

Share this post