Tip kompanije koje možete otvoriti u Sloveniji/EU!

Tipovi kompanija koji se mogu otvoriti u SlovenijiEU!

Tip kompanije koje možete otvoriti u Sloveniji/EU!

Tip kompanije koja se može otvoriti u Sloveniji, često je pitanje poduzetnika. Zanima vas koji oblik firme možete otvoriti u Sloveniji, takođe i koji tip kompanije najviše odgovara vašom poslovanju. Za Sloveniju se odlučate jer je država veoma popularna zemlja za strance da započnu posao u EU. To je zemlja koja se nalazi u EU i takođe u šengenskoj zoni. Takođe, ima vrlo dobru lokaciju u centralnoj Evropi, sa izlazom na međunarodno more. Poslednjih godina Slovenija je popularna jer nudi širok spektar izbora prilikom osnivanja poduzeća. Da li znate koje vrste kompanija možete registrovati u Sloveniji ako ste stranac? Koji su uslovi?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji.  Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe takođe vam mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Naši stručnjaki za migraciju mogu vam pomoći oko dobijanja dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Takođe vam mogu savetovati oko procesa dozvola i spajanja porodice.  Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Najpopularniji tip kompanije je društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o.

Najlakši tip kompanije koji možete registrovati u Sloveniji je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Može imati više vlasnika, koji mogu biti fizičko lice. Za registraciju d.o.o. potreban je je depozit u iznosu od 7500 €. Neke poslovne aktivnosti takođe zahtevaju veći iznos početnog kapitala, na primer transportna firma za dobijanje međunarodne licence za transport. Takođe, svim vlasnicima i direktorima potreban je slovenački poreski broj. Svaka firma koja se registruje u Sloveniji, potrebna ji je poslovna adresa u Sloveniji. U svojoj kompaniji možete registrovati različite poslovne aktivnosti. Popularni izbori su građevinarstvo, IT usluge, iznajmljivanje i prodaja nekretnina. U okviru kompanije d.o.o. možete da podnesete zahtev za PDV broj i poslujete u celoj EU. Takođe, možete početi da zapošljavate strance pod određenim uslovima.

Proširite svoje poslovanje na Sloveniju – ćerka firma ili podružnica

Ako već imate preduzeće u inostranstvu, takođe imate mogućnosti da proširite svoje poslovanje na teritorij Slovenije. Tip kompanije koji možete otvoriti je ili ćerka firma ili podružnica. Ćerka firma je takođe d.o.o. kompanija. Ovde je vlasnik vaša matična kompanija. Inače, ima ista prava i obaveze kao d.o.o. koje je otvorilo fizičko lice. Potreban mu je minimalni početni kapital od 7500 €. Novac mora da dođe sa bankovnog računa matične kompanije. Takođe, potrebna joj je adresa kompanije u Sloveniji. Ćerka firma ne mora da izveštava matičnu kompaniju. Takođe možete odabrati drugo ime kompanije i imenovati druge direktore.

Podružnica u Sloveniji

Filijala je jedina vrsta preduzeća koja nije zasebno pravno lice. Deo je matične kompanije na novom tržištu. Obično se filijale koriste u marketinške svrhe. Samo notar može da registrira podružnicu. Ali neko drugi može u vaše ime obaviti podešavanje kod notara. Na ovaj način ne morate doći u Sloveniju radi podešavanja filijale. Filijala može da obavlja samo istu delatnost za koju je registrovana matična kompanija. Dakle, poslovanje je manje fleksibilno. Ali za osnivanje nije potreban osnovni kapital. Pri podešavanju, trebate dati notaru dokumente matične kompanije. To su: akt o osnivanju matične firme, finansijski izveštaj za prethodnu godinu, izvod iz sudskog registra matične kompanije i adresu filiale u Sloveniji. Direktori i matična kompanija takođe moraju dobiti slovenačke poreske brojeve. Ime filijale biće isto kao i ime matične kompanije, uz dodatak „filijala u Sloveniji“.

Tip kompanije u Sloveniji – samostalni poduzetnik

Postoji još jedan tip kompanije koji možete otvoriti u Sloveniji. To je samostalni poduzetnik (s.p.) To znači da u Sloveniji poslujete kao pojedinac pod svojim ličnim imenom. Ovde ne može biti više vlasnika. Da biste se registrovali kao samostalni trgovac, trebaju vam slovenački poreski broj i lični broj. Takođe, vašem preduzeću je potrebna adresa. Za otvaranje s.p. nije potreban minimalni početni kapital. To je zato što za svoje poslovanje odgovarate svom ličnom imovinom. Da bi mogli otvoriti s.p. u Sloveniji postoje određeni uslovi. Morate biti državljanin EU da biste je registrovali. Ako niste državljanin EU, morate da živite u Sloveniji najmanje godinu dana da biste je mogli registrovati. Vaš s.p. može registrovati bilo koju poslovnu aktivnost. Ime trgovca pojedinca biće vaše lično ime, glavna delatnost i skraćenica »s.p.». Takođe, za samostalnog trgovca možete odabrati fantazijsko ime, ali samo uz vaše lično ime.

Otvarate firmu u Sloveniji/EU?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Kontaktirajte nas ako vas zanima porez na imovinu u Sloveniji/EU. Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post