Porezi u Sloveniji/EU – novosti

Porezi u SlovenijiEU – novosti

Porezi u Sloveniji/EU – novosti

Porezi u Sloveniji – porezi za pojedince

Porezi u Sloveniji se menjaju. Vlada je odobrila predloge Ministarstva finansija, a zajedno sa njim i izmene Zakona o porezu na osobni dohodak, Zakona o porezu na dohodak preduzeća i Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Zakon o porezu na osobni dohodak imaće najviše izmena.

Ministarstvo kaže da su glavni ciljevi zakona povećanje opštih poreskih olakšica. Amandmani su sledeći:

 • Postepeno povećanje ukupnih olakšica sa sadašnjih 3.500 EUR na 7.500 EUR do 2025.
 • Džeparac za starije osobe starije od 70 godina iznosiće 1.433 EUR,
 • Korekcija pete klase poreza na dohodak sa 50% na 45%,
 • Smanjenje oporezivanja prihoda od kamata i kapitalnih dobitaka sa 27,5 na 25 %,
 • Mogućnost izbora metoda oporezivanja kapitalne dobiti; jednom ili prema godišnjoj skali poreza na osobni dohodak,
 • Kapitalna dobit više neće biti oporezovana posle 15 godina (trenutno se to dešava tek posle 20 godina),
 • Isključenje iz olakšica za korišćenje automobila bez emisije ugljen-dioksida,
 • Iznajmljivanje nekretnina sada će biti oporezovano po stopi od 15 %, umesto 27,5 %. U obzir će biti 10 odsto standardnih troškova, a ne 15 % kao što je bilo do sada.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 30 640 995 (VIBER/WHATZAPP)

Porezi u Sloveniji za preduzeća i samostalne trgovce

Za kompanije i samostalne trgovce, sva tri velika poreza na poslovanje se menjaju. To su: porez na osobni dohodak, porez na dohodak preduzeća i PDV. Većina amandmana stupiće na snagu 1. januara 2022. godine. Samo će izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost stupiti na snagu 1. jula 2021. godine.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak preduzeća

Usvojeni predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o korporativnom porezu omogučiče uvođenje povoljnijih poreskih mera od sadašnjih. Ovo poslednje dovodi do novog poreskog podsticaja. Oni će biti za zapošljavanje, ulaganje u digitalnu transformaciju i prelazak na “zeleni biznis”. To takođe pojednostavljuje i omogućava povoljnije priznavanje nekih troškova za poresku osnovicu. Lokalni porezi će se promeniti u ovim slučajevima:

 • poreski podsticaji za zapošljavanje sada su dostupni i osobama sa deficitarnim zanimanjima, tačnije 45% za prva 24 meseca,
 • Povećanje poreskih podsticaja za zapošljavanje osoba mlađih od 26 godina za 10 procentnih poena; od 45% do 55% u prva 24 meseca,
 • Dodatne mogućnosti za digitalizaciju i takozvane zelene investicije,
 • Povećanje subvencija na 1%; trenutno je na 0,3% prihoda,
 • Priznanje potrošnje na zabavu i poklone za poslovne partnere (troškovi za zastupanje kompanije) u iznosu od 60% (sada 50%).

Usvojeni nacrt zakona takođe uključuje član direktive EU. Ona će imati definiciju pravila protiv prakse utaje poreza. To će takođe direktno uticati na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta.

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji

Porezi u Sloveniji na prodaju – PDV

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost pojednostavljivaće porez na dodatu vrednost i pojednostaviti upravne postupke.

Promene su sledeće:

 • Prodaja robe putem interneta – poreski prag za prodaju u drugoj zemlji je isti, 10.000 EUR,
 • Roba kupljena van EU u iznosu do 22 € više neće biti oslobođena PDV-a,
 • Krajnji potrošači više neće primati fakturu po kupovini osim ako je izričito ne zatraže.
 • Poljoprivrednici više neće biti obavezni poreski obveznici, bez obzira na katastarske prihode.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

U bliskoj budućnosti predstavićemo i pojedinačne promene. Naši pravni stručnjaci takođe će predstaviti poređenje načina na koji će lokalni porezi uticati na aktivnosti kompanija i živote stanovnika. Da bi saznali više o tome kako otvoriti kompaniju u Sloveniji, možete se prijaviti i na naš webinarposlovnoj migraciji . Takođe možete nas pratiti i na Facebook-u.

 

Share this post