Go to Top

Vstop na tuji trg preko spletne trgovine

Vse več podjetij se zaveda, da je konkurenca na domačem trgu vedno večja, zato so prisiljena širiti svoje poslovanje izven lokalnih meja. Preživetje predvsem pa razvoj in rast sta še posebej pomembna za mala in srednja podjetja. Zato je vstop na tuji trg oziroma izbira pravega načina le-tega za ta podjetja zelo pomembna predvsem z vidika njihovih kadrovskih in finančnih omejitev.

Vstop na tuji trg je lažji preko spletne trgovine

Tako je internacionalizacija njihovega poslovanja preko spleta oziroma spletne trgovine kot oblike vstopa na tuji trg ena izmed na najbolj dostopnih možnosti za mednarodno poslovanje podjetij.

Še posebej primerna za poslovanje je EU, ki jo štejemo kot en sam velik trg in, ki poskuša z usklajevanjem zakonodaje poenotiti in poenostaviti delovanje podjetij med posameznimi državami, vsekakor pa so tudi ostali tretji  trgi za poslovanje tako malih in srednji podjetij zelo zanimivi.

Seveda pa podjetja pri svoji odločitvi glede internacionalizacije svojega poslovanja naletijo na določene ovire, ki pa ne nastopijo samo na začetku vstopa na tuje trge ampak se pojavljajo lahko tudi kasneje.

Ovir ni malo

Na splošno so najpogostejše ovire pri vstopu na tuje trge: pomanjkanje informacij za oceno in analizo konkretnega trga, nepoznavanje poslovne kulture, zakonodaje in gospodarstva, vzpostavljanje stikov, kompleksnost v zvezi z dokumentacijo in postopki pri mednarodnem poslovanju, tuja konkurenca, znanje zaposlenih…

Bodite dovolj informirani

Zelo pomembno pri podjetjih, ki želijo vstopiti na tuji trg ali pa celo razširiti svoje poslovanje na druge tuje trge je, da si predhodno pridobijo koristne informacije. Le-te si lahko podjetje oziroma podjetnik pridobi preko različnih informativnih spletnih portalov različnih institucij kot npr. Javna agencija SPIRIT, Izvozno okno, Carinski urad RS in Gospodarska zbornica Slovenije, podjetniška izobraževanja pa ponujamo tudi v podjetju Data d.o.o. Posebej zato ponujamo izobraževanje Internacionalizacija poslovanja preko spletne trgovine s pravno obravnavo.

V tujini delujejo tudi različni slovenski poslovni klubi, ki s svojim znanjem, izkušnjami in poslovnimi kontakti na tujih trgih lahko pomagajo podjetju pri vstopu na tuji trg. Koristne podatke pri vstopu na tuji trg pa lahko podjetje pridobi tudi preko e-kontaktov z ekonomskimi svetovalci na diplomatsko konzularnih predstavništvih Ministrstva RS za zunanje zadeve.

 Prijava na izobraževanje

Pripravila: Sanda Vodičar Horvat

Data d.o.o. logotip Evropski sklad za regionalni razvoj

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja