Go to Top

Vlada uvaja davčne blagajne

Vlada uvaja nove ukrepe za obvladovanje sive ekonomije in spreminja zakon o gospodarskih družbah. Država zaradi skrite prodaje blaga in storitev na leto izgubi od štiri do osem milijard evrov, zato nameravajo s 1. septembrom 2015 uvesti nov tip davčnih blagajn in z novelo zakona o gospodarskih družbah ustaviti tako imenovano veriženje podjetij.

Vlada uvaja davčne blagajneVlada želi v zvezi z davčnimi blagajnami in z njimi povezane stroške zakonsko utemeljiti in izpeljati tako, da bodo čim bolj učinkovite in da bodo čim manj obremenile gospodarske subjekte, ki jih bodo morali uporabljati. Ministrstvo za finance bo vladi januarja predstavilo operativni načrt za uvedbo davčnih blagajn. V načrtu so predvidene tudi davčne olajšave in morebitno povračilo za zavezance, ki bodo investirali v nove davčne blagajne.

Po veljavnem zakonu sme lastnik na pogorišču podjetja za isti kapital ustanoviti novo, za starim ostanejo dolgovi, tudi za plače zaposlenih in socialni prispevki. Vzrok za novelo je Zakon o gospodarskih družbah, ki  omogoča posamezniku, da ustanovi na desetine ali stotine podjetij z enkratnim vložkom kapitala 7500 evrov, potem pa se ta vložek prenese na drugo podjetja, kar vlada smatra kot hudo zlorabo.  Poleg tega namerava z novelo omogočiti avtomatski izbris družb po treh merilih: če je ustanovljena družba brez poslovodstva, je brez delničarjev ali deležnikov ali nima odprtega transakcijskega računa. Novela zakona o gospodarskih družbah bo ta mesec še v razpravi na vladi, januarja v javni razpravi, veljati bo začela v prvem polletju 2015.

Vir: Delo.si

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja