Go to Top

Višje globe za davčne prekrške

Novela Zakona o davčnem postopku, ki je stopila v veljavo 1. januarja je določila višje globe za nekatere davčne prekrške.

Navodila za postopke v programu subvencij za samozaposlitevNovela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G) je prinesla spremembe glede obdavčitve nenapovedanih dohodkov posameznikov, novosti pri izvajanju davčnega inšpekcijskega nadzora ter ravnanja z zarubljenimi premičninami.

Določila pa je tudi višje globe za posebno hude davčne prekrške v 395. členu ZDav-2G. Medtem ko se je možni razpon globe prej gibal med 400 in 1.200 EUR, se je sedaj zgornja meja dvignila na 15.000 EUR.

Takšna kazen vam grozi davčnim zavezancem, če:

  • bodo v davčni napovedi ali obračuni navedli neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke
  • bodo  v nasprotju z zakonom razkrili podatke, ki so davčna tajnost ali omogočili dostop do njih tretjim osebam
  • davčnemu organu ne bodo posredovali podatkov ali dokumentacije, s katero razpolagajo
  • če na poziv davčnega organa ne bodo predložili prijave premoženja ali ga ne bo predložili na predpisan način in z verodostojnimi podatki
  • če davčnemu organu ne bo predložili dokumentacije in dali pojasnil v zvezi s predmetom davčnega nadzora ali če bodo ovirali davčni nadzor
  • če ne bodo predložili obračuna prispevkov za socialno varnost na predpisan način oziroma v predpisanih rokih ali če bodo v obračunu prispevkov za socialno varnost navedli neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke
  • če ne bodo predložili davčnega obračuna oziroma na predpisan način, v predpisanih rokih oziroma v davčnem obračunu navedli neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja