Go to Top

Vgradnja strelovodov kot dejavnost podjetja

Želite morda svojo tehnično ekspertizo in izkušenosti prenesti v ustanovitev podjetja, kjer je vgradnja strelovodov glavna dejavnost? Preberite si, kakšni so osnovni pogoji in zahteve za ustanovitev takšnega gradbenega podjetja.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Kako ustrezno registrirati dejavnosti, s katerimi se boste ukvarjali v vašem podjetju?

Več informacij

Vgradnja strelovodov kot dejavnost podjetja

Vgradnja strelovodov je dejavnost, ki obsega tako namestitev in vgradnjo napeljav in opreme, tako v zgradbah kot drugih gradbenih objektih. Za opravljanje dejavnosti morate imeti registrirano podjetje, s.p. ali d.o.o., kar lahko storite na Datini VEM točki brezplačno in učinkovito. Kako poteka postopek registracije podjetja, sicer razlagamo tudi na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

V samem postopku registracije podjetja pa morate navesti tudi šifro dejavnosti, ki jo boste opravljali. Vgradnja strelovodov kot dejavnost je v Standardni klasifikaciji dejavnost (SKD 2008) uvrščena med »Specializirana gradbena dela« in to v podskupino »Drugo inštaliranje pri gradnjah (43.290)«. V to dejavnost spada inštaliranje in vgradnja drugje neomenjenih napeljav in opreme v stavbah in drugih gradbenih objektih, kot so inštalacije dvigal, rolet, ograj ...

Prijava na izobraževanje

Vgradnja strelovodov kot obrtna dejavnost

Poleg dejstva, da gre za obrtno dejavnost, je vgradnja strelovodov dejavnost, kjer je za opravljanje zahtevana vsaj srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri. Nosilec mora biti oseba, ki ima ustrezno poklicno usposobljenost. Torej mora dokazati ustrezno izobrazbo ali ustrezne delovne izkušnje.

vgradnja strelovodovZa ustrezne delovne izkušnje se šteje tako bodisi 6 zaporednih let opravljanje dejavnosti kot samozaposlena ali poslovodna oseba podjetja. Bodisi 3 zaporedna leta opravljanja dejavnosti ob dokazilu predhodnega usposabljanja za vsaj 3 leta ali predhodnega opravljanja dejavnosti kot zaposlena oseba za najmanj 5 let. Oziroma petletnega zaporednega opravljanja dejavnosti kot zaposlena oseba, pri čemer so bila vsaj 3 leta od petih na strokovnih položajih z odgovornostjo za nekatere sektorje podjetja ob dokazanem vsaj triletnem predhodnem usposabljanju.

Delovne izkušnje se dokazujejo s pisnimi izjavami, ki se prilagajo v izvirniku ali overjenih kopijah, skupaj z overjenem prevodom v slovenski jezik.

Vgradnja strelovodov in imenovanje odgovornega vodje

Vgradnja strelovodov je dejavnost, kjer se od izvajalca zahteva, da za gradnjo in izvajanje del imenuje odgovornega vodjo. Lahko vodjo del za zahtevne objekte ali nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne objekte. Lahko pa odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen, če izvajalec opravlja le posamezna dela.

Vgradnja strelovodov in zavarovanje odgovornosti za škodo

Registracija podjetja je hitra, brezplačna in enostavna! Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Od projektanta, izvajalca, nadzornika in revidenta se zahteva, da ima že pred začetkom, kot tudi ves čas opravljanja dejavnosti, zavarovano odgovornost za škodo, ki ni nižja od 41.000 evrov. Gre za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Dokazuje se s potrdilom o sklenjeni zavarovalni polici v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici. Pod pogojem, da ta krije škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi: 

DATA d.o.o

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja