Go to Top

Archives

Tag Archives: zadruge

Zakon o zadrugah – spremembe, ki jih prinaša sprejeta novela

Zakon o zadrugah celovito ureja področje zadrug in zadružništva v Sloveniji Zakon o zadrugah je bil v Republiki Sloveniji prvič sprejet leta 1992, kasneje pa večkrat spremenjen oziroma dopolnjen. Državni zbor je 13. julija letošnje leto potrdil zadnjo novelo Zakona o zadrugah, katere cilj je okrepitev nadzornih in upravljavskih pristojnosti članov zadrug zaradi zaščite premoženja in dejavnosti zadrug. Informativni izračun plače Kaj je zadruga? Zakon o zadrugah opredeljuje zadrugo kot Nadaljuj z branjem

Poenoteni obrazci za predložitev podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida

Na podlagi bilančnih določb novele ZGD-1I, Slovenskih računovodskih standardov (2016) in Enotnega kontnega okvira je Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za leto 2016 pripravila dokument, v katerem so združeni vsi poenoteni obrazci za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava. V bilančnih shemah so posebnosti le pri kapitalu in Nadaljuj z branjem

Skupna bruto dodana vrednost se približuje predkriznemu obdobju

Skupna bruto dodana vrednost, ustvarjena v letu 2015, se je najbolj približala vrednosti iz »predkriznega« leta 2008, a je bila še vedno za več kot 61 milijonov evrov nižja, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs). Bruto dodana vrednost raste pri večini dejavnosti Bruto dodana vrednost (BDV) je v letu 2015 znašala 19,7 milijarde evrov. Višja od tiste iz leta 2008 je bila v industriji (za 6,2 odstotka) in drugih storitvah (za 8,1 Nadaljuj z branjem