Go to Top

Archives

Tag Archives: varščina

Kaj je kratkoročni in kaj dolgoročni dolg, kaj predujem, varščina in posojanje?

Slovenski računovodski standard 9 opredeljuje, kaj je dolg. Natančneje pojasnjuje pojme, kot so kratkoročni in dolgoročni dolg, predujem, varščina in posojanje, standard pa se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih in finančnih dolgov. Dolgoročni dolg je dolg, ki dokončno zapade v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni. Kratkoročni dolg je dolg, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni ali je na dan sestavitve bilance stanja že Nadaljuj z branjem