Go to Top

Archives

Tag Archives: strošek amortizacije

Opredmetena osnovna sredstva – strošek amortizacije

Slovenski računovodski standard 1 (2006) se uporablja pri knjigovodskem evidentiranju in vodenju opredmetenih osnovnih sredstev (v nadaljevanju o.o.s.) in je tesno povezan tudi z računovodskimi načeli. Amortizacija osnovnih sredstev: Za računalnike najvišja 50-odstotna Med opredmetena osnovna sredstva pripoznamo sredstvo, ki je v lasti ali finančnem najemu ter se uporablja pri ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev, dajanju v najem ali za pisarniške namene in se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno Nadaljuj z branjem