Go to Top

Archives

Tag Archives: stavbno zemljišče

Stavbno zemljišče in oprostitve plačila NUSZ

Stavbno zemljišče – v določenih primerih ste oproščeni plačila NUSZ Stavbno zemljišče in njegova uporaba sta podvržena plačilu nadomestila, katerega višino določi občina, kjer se zemljišče nahaja. Pogovorno je to nadomestilo bolj znano kot plačilo NUSZ, ki so ga dolžni plačati neposredni uporabniki nepremičnine (praviloma lastnik, lahko pa tudi najemnik). Obstajajo pa izjeme, ko je uporabnik oproščen plačila NUSZ. Izračunajte si plačo! Kaj je stavbno zemljišče? Nezazidano stavbno zemljišče je Nadaljuj z branjem

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pride preko pošte – navadno v dveh zneskih Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) vsako leto plačujemo vsi lastniki oziroma uporabniki nepremičnin. Pred poletjem dobimo v poštne nabiralnike položnice, ki nam jih pošlje finančna uprava. Znesek je razdeljen na dva obroka. Informativni izračun plače Kaj določa Zakon glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča? Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občina. Običajno NUSZ plača lastnik, ki Nadaljuj z branjem