Go to Top

Archives

Tag Archives: Priposestvovanje

Lastninska pravica – na kak način jo je mogoče pridobiti?

Lastninska pravica je ena izmed petih zakonsko urejenih stvarnih pravic. Predmet stvarnih pravic je določena stvar, ki je opredeljena kot samostojen telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje. Za stvar se štejejo tudi različne oblike energije in valovanja, če jih človek lahko obvladuje. Za dodatne informacije se obrnite na naše pravne strokovnjake. Informativni izračun plače Poleg lastninske pravice, so stvarne pravice še zastavna pravica, služnosti, pravica stvarnega bremena in stavbna Nadaljuj z branjem