Go to Top

Archives

Tag Archives: Prenehanje d.o.o.

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo je mogoče tudi po skrajšanem postopku, brez postopka likvidacije. To je mogoče v primeru, če so poplačane vse obveznosti družbe in urejena vsa razmerja z delavci. Informativni izračun dohodnine Družbeniki v tem primeru lahko sprejmejo sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, ki mora vsebovati vse zakonsko določene sestavine: firmo in sedež družbe, organ, ki je sprejel sklep o prenehanju, podatek, da gre za prenehanje Nadaljuj z branjem