Go to Top

Archives

Tag Archives: Navadni ali popoldanski s. p.

Navadni ali popoldanski sp ?

Navadni ali popoldanski sp ? Navadni ali popoldanski sp se od navadnega pravzaprav ne razlikuje, razen v višini prispevkov, ki jih mora samostojni podjetnik plačevati. Pravni status in obveznosti pa so za obe obliki s. p. enaki. Pri popoldanskim s. p. podjetnik, prav tako kot pri navadnem, za obveznosti svojega statusa odgovarja z vsem svojim premoženjem. Obe obliki s. p. prav tako izdajata račune, vodita poslovne knjige in lahko zaposlujeta Nadaljuj z branjem