Go to Top

Archives

Tag Archives: Družbenik v d. o. o.

Kaj je nameravana firma? Rezervacija imena podjetja vnaprej!

Vas je že kdaj kdo vprašal kaj je nameravana firma? Ime podjetja oziroma firmo lahko bodoči družbeniki “rezervirajo” vnaprej. Nameravana firma je torej ime podjetja, ki je vpisana v sodni register, ni pa še dejansko registrirana. Kaj je nameravana firma in kako izgleda postopek vpisa? Družbeniki z vpisom nameravane firme v sodni register rezervirajo firmo za družbo, ki jo bodo ustanovili kasneje, največ eno leto od vpisa nameravane firme v Nadaljuj z branjem

Družbenik v doo in popoldanski sp

Družbenik v doo Družbenik v doo, če ta oseba ni hkrati tudi poslovodna oseba doo, in je zavarovana iz drugega naslova (npr. da je zaposlena in mu socialne prispevke plačuje delodajalec), lahko odpre popoldanski s. p. Seveda ob predpostavki, da ni davčni dolžnik ter ni v postopku likvidacije. Družbenik v doo, a ne hkrati poslovodja, lahko odpre popoldanski sp Poglejmo si primer. Imamo osebo, ki je le družbenik v doo, Nadaljuj z branjem