Go to Top

Archives

Tag Archives: družba

Spremembe deležev v družbah: kdaj in kako poročati?

Spremembe deležev v družbah Spremembe deležev v družbah – kakršne koli to so. Bodisi pridobitve, odsvojitve, vključno z unovčitvami, vrednostnih papirjev in deležev, morajo pravne osebe, notarji ali pa gospodarske družbe do konca januarja, torej do 31. januarja 2017, poročati davčnemu organu. Informativni izračun plače Spremembe deležev v družbah in obrazec  KP-KDVP Za namene poročanja za spremembe deležev v družbah se potrebuje obrazec KP-KDVP (za pridobitve/odsvojitve deležev v gospodarskih družbah Nadaljuj z branjem

Zakoniti zastopnik in drugi pooblaščenci

Zakoniti zastopnik – kaj to je in kako se ga imenuje? Zakoniti zastopnik je določen z zakonom, prokurist pa je vrsta zakonitega zastopnika. Oseba, ki se določi za prokuro, se mora vpisati v sodni register, javno knjigo na sodišču. Izračunajte si plačo! Zakoniti zastopnik Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) veleva, da družbo lahko zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopnik). Zastopnik lahko opravlja vsa pravna Nadaljuj z branjem