Go to Top

Strateško razmišljanje v podjetju

Strateško razmišljanje v podjetju pomeni sposobnost predvidevanja, razvijanja skupne vizije in njenega uresničevanja znotraj kolektiva.

Strateško razmišljanje v podjetjuStrateško načrtovanje, ki je analitičen in formalen proces je torej nadomestilo strateško razmišljanje, saj le to vključuje več fleksibilnosti in ustvarjalnosti. Tak način dovoljuje vse, kar ni izrecno prepovedano, ter s tem odpira več možnosti. Strateško načrtovanje je predstavljalo plan, katerega se je organizacija morala držati, pri razmišljanju pa si dopuščamo malce več kreativne svobode in s tem več možnosti za uspešne izide.

Tak način planiranja zaobjema čustvene, duševne, fizične in intelektualne sposobnosti, katere je treba uspešno povezati, da je strategija uspešna.

Strateško razmišljanje je ključno pri prehitevanju časa. Predstavlja zmožnost postaviti se v trenutek v prihodnosti, ko bi lahko bilo vse izgubljeno, to predvideti in načrtovati dobre rešitve.
Ta naloga ni zgolj v rokah odgovornega vodje temveč celotne organizacije. Vodja je tisti, ki poziva posameznike, da se v čim večjem številu vključijo v strateško razmišljanje podjetja.
Strateško razmišljanje pa ne pomeni soglasnega odločanja o strategiji, saj so hirearhične odgovornosti še vedno potrebne.

Postavljanje strategije poteka v naslednjih korakih. Najprej je potrebno izoblikovati strateško analizo: opredeliti sedanji položaj in predvideti prihodnost. Zelo pomemben korak, katerega žal spregleda marsikatera organizacija, je postavitev poslanstva in vizije podjetja. Na podlagi teh korakov lahko končno postavimo strateške cilje. Na samem koncu pa je potrebno le še opredeliti projekte, ki jih bomo izvajali na poti proti ciljem, organizacijo le teh, ter dodelitev odgovornosti zaposlenim.

Avtorica: Urška Petrič, Data d.o.o.

Kategorije Kadri Podjetništvo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja