Go to Top

Spremembe pri obračunu davčnih odtegljajev – REK obrazcev

Oktobra je bil sprejet pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje.

Pravilnik se nanaša na 6 področij, in sicer na področje trga dela in starševskega varstva, prispevkov delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav, dodatnih podatkih o izplačanih dohodkih, podatkih o nepremičninah  ter na tehnična navodila za pripravo podatkov v elektronski obliki.

Spremembe REK-1 obrazcev

REK-1 obrazec je dopolnjen s poljem 314, ki se nanaša na osnovo za prispevke zaposlenih, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Določba se začne uporabljati s 1.11. dalje in se nanaša na dohodke izplačane po uveljavitvi zakona. Delodajalec, ki uveljavlja oprostitev plačila prispevkov delodajalca po 2. členu ZIUPTDSV, osnovo za izračun prispevkov vpiše v polje 314 in v polje 301.

Spremembe REK-2 obrazca

REK-2 obrazec je dopolnjen s poljem 223 – prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  ZPIZ-2 v 18. členu določa obvezno zavarovanje oseb, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. Če prejemnik dohodka za opravljanje dela v okviru drugega pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2, mora delodajalec izračunati in plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme prejemnika dohodka, po stopnji 15,5 %. Podatek v polju 223 se vpisuje za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje.

Uvedene so nove vrste dohodkov, ki se uporabljajo od 1. 1. 2014 dalje:

  • Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja
  • Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja brez PDDP
  • Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine,…)
  • Dohodek za opravljeno avtorsko delo
  • Bonitete iz drugega pogodbenega razmerja
  • Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja

O ostalih spremembah pa več v člankih, ki sledijo v prihodnjih dneh.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: DURS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja