Go to Top

Se želite predstaviti vseevropskem okolju?

Evropska komisija je objavila natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2013 in s tem podprla ustanavljanje podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v najperspektivnejših podjetjih.

Se želite predstaviti vseevropskem okolju?

Pobuda, ki bo najbolj spodbujala podjetništvo

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva se podeljujejo od leta 2006 za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od prvega natečaja se je prijavilo več kot 2 000 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10 000 novih podjetij. Cilji nagrade so opredelitev in priznanje uspešnih dejavnosti in pobud za spodbujanje podjetij in podjetništva, predstavitev in širitev primerov najboljših podjetniških politik in praks, večja ozaveščenost o vlogi podjetnikov v evropski družbi ter spodbujanje in navdihovanje potencialnih podjetnikov.

Kako sodelovati?

Natečaj poteka v dveh fazah. Kandidati se morajo najprej udeležiti natečaja na nacionalni ravni, da se lahko potegujejo za nagrado na evropski ravni. Vsaka država bo na podlagi prejetih prijav na nacionalni natečaj do junija 2013 izbrala dve, ki ju bo predlagala za natečaj na evropski ravni.

Evropska žirija bo določila ožji izbor. Vsi izbrani projekti na nacionalnih natečajih in na natečaju na evropski ravni bodo povabljeni, da se udeležijo podelitve nagrad. Zmagovalci bodo prejeli priznanje za svoja prizadevanja in lahko bodo izkoristili možnost, da se predstavijo v vseevropskem okolju. Zmagovalci bodo nagrade prejeli na podelitveni slovesnosti ob skupščini malih in srednjih podjetij, ki bo 25.–27. novembra v Vilni v Litvi.

Nagrade se podeljujejo v šestih kategorijah:

  • podpiranje razvoja zelenih trgov in učinkovite rabe virov
  • spodbujanje podjetniškega duha
  • naložbe v znanja
  • izboljšanje poslovnega okolja
  • podpora vstopu podjetij na mednarodni trg
  • odgovorno in vključujoče podjetništvo

Nova kategorija nagrad za podporo trajnostni rasti bo namenjena projektom, ki podpirajo učinkovito rabo virov ter dostop malih in srednjih podjetij do zelenih trgov.

Vir: Europska komisija

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja