Go to Top

S katerimi olajšavami si lahko pomagate znižati davek na dobiček?

Mini davčna reforma pravnim osebam z letom 2017 prinaša tudi višji davek na dobiček, ta se je iz 17 povišal na 19 odstotkov. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) pa določa tudi nekatere olajšave, s katerimi bo vaša osnova za davek na dobiček lahko nižja.

izobraževanje

Financirajte svoje poslovanje in naložbe z mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je za mikro, mala in srednje velika podjetja s problemskih območij Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj, objavil razpis za mikrokredite v višini od 5000 do 25.000 evrov.

Več informacij

olajsaveOlajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 100 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v davčnem letu. Vlaga se lahko v:

Prijava na delavnico

  • notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalne-razvojne dejavnosti zavezanca;
  • nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).

Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave v davčnem letu znižuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih.

Prijava na delavnico

Olajšava za zaposlovanje

Zavezanec, ki na novo zaposli (preko pogodbe o zaposlitvi) osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 odstotkov izplačane plače te osebe.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na [email protected].

Olajšava se lahko uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tem osebam v posameznem davčnem letu.

Ali veste, katere davčne olajšave in povračila prispevkov nudi zaposlitveni zavod?

Olajšava za investiranje

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 odstotkov investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva.

Za opremo se ne štejejo:

  • pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme,
  • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in razen avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI,
  • dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Prijava na delavnico

Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave  zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.

Če se proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo prej kot v treh letih po letu vlaganja, se mora v letu prodaje za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo.

Preberite tudi:

Prijava na delavnico

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja