Go to Top

Znižati davek na dobiček- s katerimi olajšavami si lahko pomagate?

Znižati davek na dobiček v okvirih ZDoh-2

Znižati davek na dobiček je v mislih marsikateremu podjetniku odkar Mini davčna reforma pravnim osebam z letom 2017 prinaša tudi višji davek na dobiček, ta se je iz 17 povišal na 19 odstotkov. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) pa določa tudi nekatere olajšave, s katerimi bo vaša osnova za davek na dobiček lahko nižja.

Informativni izračun plače

olajsaveOlajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 100 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v davčnem letu. Vlaga se lahko v:

  • notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalne-razvojne dejavnosti zavezanca;
  • nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).

Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave v davčnem letu znižuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Olajšava za zaposlovanje

Zavezanec, ki na novo zaposli (preko pogodbe o zaposlitvi) osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 odstotkov izplačane plače te osebe.

Olajšava se lahko uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tem osebam v posameznem davčnem letu.

Ali veste, katere davčne olajšave in povračila prispevkov nudi zaposlitveni zavod?

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Olajšava za investiranje

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 odstotkov investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva.

Za opremo se ne štejejo:

  • pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme,
  • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in razen avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI,
  • dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Želim se prijaviti na e-novice

Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave  zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih po letu vlaganja. Vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.

Če se proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo prej kot v treh letih po letu vlaganja, se mora v letu prodaje za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja