Go to Top

Prvič celoletna napoved za odmero dohodnine od dividend in obresti

Napoved za odmero dohodnine od dividend in obresti, ki bodo dosežene v tekočem koledarskem letu, se ne vlagajo več vsake tri mesece, sporoča Finančna uprava RS (Furs). Dosežene obresti in dividende v letošnjem letu bo treba napovedati pri davčnem organu prihodnje leto, in sicer najkasneje do 28. februarja 2017 kot napoved za odmero dohodnine od dividend in obresti pri banki ali hranilnici v državi, ki ni članica Evropske unije oziroma druge obresti.

Napoved za odmero dohodnine od dividend in obresti – novosti

Gre za posledico spremembe 326. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku na podlagi novele ZDavP-2I.

Dividende so izplačilo udeležbe v dobičku podjetja in drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža.

Napoved za odmero dohodnine od dividend mora davčni zavezanec vložiti, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka. Napoved se lahko vloži tudi preko portala eDavki, če ima davčni zavezanec digitalno potrdilo.

V primeru, da dividendo izplača oseba, ki ni plačnik davka (če se dividende prejema neposredno iz tujine), mora prejemnik dividende pri davčnem organu napovedati sam na zgoraj omenjenem obrazcu oziroma napovedi. To je novost v primerjavi s preteklim letom. Po novem se bo napoved za odmero dohodnine od dividend, ki bodo dosežene v letu 2016, vložila do 28. februarja prihodnjega leta za leto 2016. Na podlagi napovedi nato davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od dividend do 30. aprila s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Spoznajte, ali je samozaposlitev za vas dobra odločitev in se seznanite s tem, katere prednosti prinaša!

Več informacij

V primeru, da dividende izplača plačnik davka (podjetje v Sloveniji), mora plačnik davka izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino po stopnji 25 odstotkov. Dividend se ne vključuje v letno dohodninsko napoved,  prejemnik dividend pa v tem primeru nima nobenih obveznosti.

Prvič celoletna napoved za odmero dohodnine od dividend in obresti

Klikni in deli

Obresti so lahko obdavčene ali pa tudi ne. Od obdavčljivih obresti se izračuna in plača dohodnina po stopnji 25 % od davčne osnove, ki se šteje kot dokončni davek in se ne všteva v letno odmero dohodnine.

napoved za odmero dohodnine od dividend in obrestiNačeloma razlikujemo dve vrsti napovedi obresti.

Če je posameznik dobil izplačane obresti pri banki ali hranilnici v državi, ki ni članica Evropske unije oziroma je prejel še druge obresti, mora na finančnem uradu vložiti zgoraj omenjeni obrazec oziroma napoved. Tudi to je novost v primerjavi s preteklimi leti. Do 28. februarja prihodnjega leta boste morali za letošnje leto prvič vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti, ki bodo dosežene v letu 2016. Na podlagi napovedi nato davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti do 30. aprila s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.

Če pa je posameznik v preteklem letu dobil izplačanih več kot tisoč evrov obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali Evropski uniji, mora najpozneje do 28. februarja na finančni urad poslati izpolnjen drug obrazec. Davčni organ mu bo do 30. aprila izdal odmerno odločbo s plačilnim nalogom, ki ga bo moral poravnati v 30 dneh od vročitve. V davčno osnovo se vštevajo le obresti nad tisoč evrov, medtem ko se v napoved vpišejo vse dosežene obresti iz tega naslova.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Če posameznik prejme obresti, ki ne izvirajo iz denarnih depozitov in iz naslova določenih vrednostnih papirjev oziroma obveznic, so pa obdavčljive, in jih izplača plačnik davka (npr. firma ali posameznik posodi denar fizični osebi), je plačnik davka dolžan izračunati, odtegniti in plačati dohodnino od obresti v breme dohodka davčnega zavezanca (prejemnika obresti). Tako plačana dohodnina se šteje kot dokončni davek, kar pomeni, da teh obresti za davčne namene ni treba napovedati v nobeni napovedi.

Preberite tudi: Napoved za odmero dohodnine za dobičke iz kapitala – rok se izteka.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja