Go to Top

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov – d.o.o.

Spremembe ZDDPO-2 ter ZDavP-2 ter njima dodani noveli določata pogoje in način ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Obe noveli sta pričeli veljati 1.1.2013.

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

  • Davčni zavezanec, ki izpolnjuje predpisane pogoje
  • Določitev akontacije davka ob priglasitvi
  • Davčni zavezanec, ki izpolnjuje predpisane pogoje
  • Obstoječi zavezanci v letu 2013 plačujejo akontacijo davka

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje predpisane pogoje za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov mora to priglasiti pristojnemu davčnemu uradu najpozneje do 2. aprila 2013 za davčno leto 2013. Obstoječi zavezanci opravijo priglasitev za leto 2013 na posebnem obrazcu, katerega vzorec je v prilogi.

Zavezanec, ki začne na novo opravljati dejavnost opravi priglasitev istočasno s predložitvijo prijave za vpis v davčni register, vendar najkasneje v osmih dneh od vpisa v primarni register.

Določitev akontacije davka ob priglasitvi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Obstoječi zavezanci v letu 2013

Zavezanec, ki začne na novo opravljati dejavnost, ob registraciji pripravi izračun predvidene davčne osnove na obrazcu davčnega obračuna DDPO z izpolnitvijo postavk, ki so potrebne za ustrezen prikaz višine davčne osnove, akontacije in obrokov akontacije.

Zavezanec, ki začne na novo opravljati dejavnost

Obstoječi zavezanci v letu 2013 plačujejo akontacijo davka, ki je enaka znesku davka, ugotovljenega na podlagi davčne osnove za predhodno davčno obdobje in sicer za leto 2012.

Priglasitev (pdf)
Priglasitev (doc)

Pripravila: mag. Katarina Kompara
Vir: Durs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja