Go to Top

Preverjanje omejitev za ustanavljanje s.p.

Z 9. februarjem pričnejo veljati določbe Zakona o gospodarskih družbah, ki spreminjajo način preverjanja omejitev za ustanavljanje s.p.

Logotip_AJPESDržavni portal e-Vem obvešča, da bodo 9. februarja pričeli veljati določbi 2. in 3. točke  10.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), ki določajo, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

– ki je javno objavljena na seznamu DURS-a in CURS-a, ker ni v roku predlagala obračuna davčnega odtegljaja  ali ima neplačane davčne obveznosti

– ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalski družbi, ki prav tako ni v roku predlagala obračuna davčnega odtegljaja oziroma ima neporavnane davčne obveznosti.

Preverjanje omejitev bo potekalo preko informacijskega sistema e-Vem točke.

Informacijski sistem e-Vem točke bo avtomatsko obvestil stranko, če obstajajo zgoraj omenjene okoliščine in jo napotila na davčni urad. Temu se bo stranka lahko izognila, če bo predložila potrdilo o plačanih davčnih obveznostih oziroma da je predložila obračun davčnega odtegljaja. Potrdilo DURS-a oziroma CURS-a ne sme biti starejše od 15 dni.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja