Go to Top

Prenos podjetja na drugo osebo za samostojne podjetnike

Kako opraviti prenos podjetja na drugo osebo je pogosto vprašanje, katerega si zastavljajo podjetniki. V nadaljevanju članka pojasnjujemo, kakšne so njegove dolžnosti v primeru, želi prenesti podjetje na drugo osebo.

prenos podjetjaPrenos podjetja na prevzemnika je naveden v ZGD-1. Samostojni podjetnik lahko prenese podjetje na zakonca ali izvenzakonskega partnerja, otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre (prevzemnike).

Podjetnik in oseba, ki želi prevzeti podjetje, morata pri notarju skleniti pogodbo o prenosu podjetja. Le-ta mora vsebovati naslednje podatke:

  1. Firmo in sedež podjetnika
  2. Izjavo o prenosu podjetja
  3. Vrednost podjetja na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja (vmesna bilanca stanja, ki ne sme biti starejša od treh mesecev, na primer)
  4. Izjavo oziroma soglasje podjetnika glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzeminka ter morebitno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika

Podjetnik, ki želi podjetje prenesti na drugo osebo, mora prenos objaviti. To lahko stori s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja ali pa v svojih poslovnih prostorih. Podjetnik, ki je na novo prevzel podjetje mora poskrbeti za prijavo za vpis prenosa na AJPES.

Predlogu mora priložiti pogodbo o prenosu podjetja. Ajpes vpiše podjetnika prevzemnika v poslovni register in po uradni dolžnosti izbriše iz registra podjetnika, ki je prenesel svoje podjetje na prevzemnika.

Pri prenosu podjetja moramo biti pozorni tudi na poravnane davčne obveznosti  in urejene računovodske papirje, da pri nadaljnjem poslovanju podjetja ne bomo imeli težav.
Se ne znajdete med množico davčnih in računovodskih obveznosti? Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo pri specialističnem davčno-računovodsko svetovanju ter vam olajšajo prenos podjetja in nadaljnjo poslovanje podjetja.

Pokličite nas na 01 600 1530 ali pošljite mail: [email protected]

Pripravila: Bogdana Rejc in Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja